www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Gdzie szukać pomocy?

...czyli wszystko, co może nam ułatwić życie

Postprzez gabriela » 29 sie 2007, o 23:23

1.Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Najważniejszą jego rolą jest reprezentowanie osób niepełnosprawnych i dbanie o ich interesy. To właśnie Pełnomocnik, po konsultacjach ze specjalistami m.in. z organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także po zebraniu indywidualnych opinii obywateli, przygotowuje projekty odpowiednich tzw. aktów normatywnych, czyli ustaw, uchwał, które regulują sprawy zatrudnienia, rehabilitacji czy warunków socjalnych osób niepełnosprawnych. To Pełnomocnik - jako przedstawiciel rządu - rozpoczyna wszelkiego rodzaju ogólnokrajowe działania, których celem jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zadaniem Pełnomocnika jest także wydawanie opinii o przepisach tworzonych przez inne instytucje publiczne, jeśli dokumenty te w jakikolwiek sposób poruszają kwestie związane z osobami niepełnosprawnymi.
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - w skrócie BON
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
tel. centrala: 022 661 10 00 tel.
Biuro Pełnomocnika: 022 551 02 02
www.mps.gov.pl - z tej strony można wysłać list do Pełnomocnika

Biuro Pełnomocnika Rządu - BON
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa,
tel. sekretariat: 022 826 96 73
DNI OTWARTE:
W każdy drugi poniedziałek miesiąca Pełnomocnik przyjmuje interesantów w siedzibie BON. Zapisy na tzw. dzień otwarty trwają cały miesiąc poprzedzający ten dzień. Zgłoszenia przyjmowane są:
pod tel.: 022 551 02 02,551 01 17
e-mailem: agnieszka.sroda@mps.gov.pl

2.Rzecznik Praw Obywatelskich - stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela zapisanych w Konstytucji RP i innych aktach prawnych.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
tel.: 022 551 77 00; faks: 022 827 64 53;
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl,
www.rpo.gov.pl
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek w godz.: 9.00-17.00, wtorek-piątek w godz.: 9.00-15.00
tel.: 022 551 77 60,551 78 11

ełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław
tel.: 071 346 91 15; faks: 071 343 43 25
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 9.00-15.00, środa w godz.: 10.00-17.00

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: 058 764 73 02; faks: 058 764 73 03
Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz.: 10.00-17.00 wtorek, środa, czwartek w godz.: 9.00-15.00

3.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Instytucja ta została utworzona po to, aby zarządzać państwowymi pieniędzmi przeznaczonymi na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła I113, 00-828 Warszawa
tel. centrala: 022 505 55 00
Budynek dostosowany
Adresy oddziałów PFRON oraz szczegóły dotyczące prowadzonej działalności na stronie: www.pfron.org.pl

Infolinia: 0800 533 335
czynna: poniedziałek-piątek w godz. 12.00-20.00;
połączenia tylko z telefonów stacjonarnych - bezpłatne

Telefoniczna Agencja Informacyjna PFRON:
e-mail: pfron@tai.pl, www.pfron.tai.pl;
forma kontaktu systemem CHAT - po zalogowaniu na stronie Agencji połączenie z konsultantem PERON

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)


To instytucja, która zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją określonych świadczeń, w takich wysokościach i na takich zasadach, jakie ustali parlament i rząd.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
centrala: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: 022 623 30 00; faks: 022 840 26 10
Adresy oddziałów i innych placówek terenowych ZUS, szczegóły dotyczące działalności instytucji, aktualne wysokości świadczeń, formularze, poradniki dostępne są na stronie www.zus.pl
Elektroniczny Serwis Obsługi Klientów ZUS: - płatników składek i ubezpieczonych - www.e-inspektorat.pl

Infolinie:
czynne: poniedziałek-piątek w godz.: 8.00-15.00 dostępne z telefonów TP S.A. - minuta: 0,49 zł brutto oraz z telefonów w sieci ORANGE - koszt uzależniony od indywidualnego planu taryfowego.
0801 410 410 - zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w formie elektronicznej; instalacja, konfiguracja programu „Płatnik", tworzenie zestawu dokumentów, wysyłanie dokumentów elektronicznych, odbiór potwierdzeń przesłania dokumentów do ZUS.
0801 400 400 - cel wysyłania i sposób weryfikacji danych w „Informacji o składkach na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS"; wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości w ww. dokumencie - np. braku lub nieprawidłowej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne); sprawy związane z zadaniami realizowanymi przez ZUS w zakresie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej; informacje o jednostkach terytorialnych ZUS.

5. Rzecznik Ubezpieczonych

Zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych jest reprezentowanie interesów osób ubezpieczonych, ale - uwaga! - nie chodzi tu o ubezpieczenia społeczne! Nie możemy złożyć skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jeśli uznamy, że ZUS niesłusznie odebrał nam rentę lub nie chce przyznać zasiłku. Do Biura Rzecznika możemy się zgłosić, jeśli w jakikolwiek sposób zostaliśmy pokrzywdzeni podczas zawierania lub realizacji umów ubezpieczeniowych: na życie, majątkowych, mieszkań i domów, turystycznych, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjnych - AC i OC.
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 - (dawny bud. Uniwersalu), 00-024 Warszawa
tel.: 022 333 73 26, 333 73 27, 333 73 28; faks: 022 333 73 29
Szczegółowe informacje o tym, jak powinien wyglądać dokument, w którym poszkodowany składa skargę, dostępne są na stronie: www.rzu.gov.pl
Bezpłatne porady w zakresie ubezpieczeń gospodarczych:
czynne: poniedziałek-piątek w godz.: 10.00-15.00 i 17.00-19.00;
tel.: 022 333 73 28

6. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Głównym zadaniem NFZ jest zapewnienie ubezpieczonym obywatelom - bez względu na miejsce, gdzie przebywają i wysokość ich dochodów - dostępu do określonych świadczeń zdrowotnych. Lista świadczeń, które pokrywane są ze środków NFZ dostępna jest na www.nfz.gov.pl.
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
centrala:
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
tel. 022 572 60 00, faks: 022 572 63 33

7. Rzecznik Praw Pacjenta

Głównym zadaniem Rzecznika jest kontrolowanie, czy prawa pacjenta są w naszym kraju przestrzegane przez NFZ, jego oddziały, a także przez placówki ochrony zdrowia świadczące usługi medyczne na podstawie umowy z NFZ, i podejmowanie działań, gdy są one naruszane.
Rzecznik Praw Pacjenta NFZ:
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
tel.: 022 572 61 55
e-mail: rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl
Uwaga! Każdy wojewódzki oddział NFZ ma dodatkowo własnego Rzecznika Praw Pacjenta - lista adresowa dostępna jest na stronie: www.nfz.gov.pl

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia:
ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
tel./faks: 022 635 75 78
e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl
- Biuro czynne: poniedziałek-piątek wgodz.: 8.15-16.15
- Przyjmowanie pacjentów: poniedziałek-piątek w godz.: 9.00-16.00
- Konsultacje prawnicze: poniedziałek-piątek w godz.: 9.00-15.00
- Konsultanci medyczni Biura Praw Pacjenta: poniedziałek-czwartek wgodz.: 15.30-19.30
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 1 gru 2008, o 18:43

Zadzwoń na Infolinię!
Dzwoniąc pod wskazany numer można uzyskać informacje z zakresu prawa, edukacji, rehabilitacji, pracy, systemu orzecznictwa, obowiązujących aktów prawnych, programów i placówek pomocowych. Koszt połączenia za całą rozmowę wynosi 40 gr.
Infolinia: 080180101

Źródło- niepełnosprawni.pl
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 4 gru 2008, o 11:41

Katowice: Kliknij po pomoc
Wystarczy wcisnąć jeden klawisz, by wezwać pomoc. Wczoraj w Katowicach rozpoczęło się wdrażanie Miejskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego dla osób z niepełnosprawnością.

Aby to zrobić trzeba mieć w domu telefon stacjonarny lub komórkowy z przyciskiem, który zostanie zaprogramowany na numer 112. Po jego naciśnięciu telefon połączy się z dyspozytorem, któremu na monitorze wyświetlą się w tym momencie informacje na temat dzwoniącego, np. o stopniu niepełnosprawności, o osobach bliskich, z którymi należy się skontaktować itp.

By zarejestrować się w systemie należy wypełnić ankietę, która jest dostępna na stronie internetowej UM, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz u Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, oraz złożyć ją w kancelarii katowickiego Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4, w pok. nr 4
źródło- niepełnosprawni.pl
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 30 wrz 2010, o 10:06

Powstał bardzo przydatny linkownik prowadzący do wszelakich informacji, kontaktów, organizacji, Stowarzyszeń, numerów alarmowych, nawet rozkladów jazdy w poszczególnych województwach. BARDZO POMOCNY INFORMATOR
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez Kevin » 30 wrz 2010, o 15:50

Fajny ten informator ,może się przydać.
Avatar użytkownika
Kevin
Profesjonalista
 
Posty: 420
Dołączył(a): 8 sty 2007, o 13:19
Lokalizacja: Lublin


Powrót do Niepełnosprawność - ulgi, regulacje prawne itp

cron
  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość