www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Prawa pacjenta

...czyli wszystko, co może nam ułatwić życie

Postprzez resa » 31 sty 2007, o 18:29

Prawa pacjenta
Każdy z nas powinien mieć łatwy dostęp do opieki medycznej, każdemu też należy się dobre traktowanie przez wszystkich pracowników służby zdrowia - tak głosi dokument zwany Kartą Praw Pacjenta. Porządkuje on relacje między lekarzem i pacjentem, bardzo wyrażnie określa uprawnienia pacjenta i jego pozycję, określa również zakres obowiązków lekarza.

Poznaj swoje prawa :

Prawo do pomocy medycznej.
Jeżeli zgłaszamy się do zakładu opieki zdrowotnej, potrzebujemy natychmiastowej pomocy, nie można odmówić udzielenia tej pomocy. W stanach nagłych świadczenia medyczne są udzielane bezzwłocznie. Aby z pomocy skorzystać nieodpłatnie, należy pokazać dowód potwierdzający ubezpieczenie. Brak tego dowodu nie może być jednak przyczyną nieudzielenia pomocy lekarskiej. Ubezpieczenie możemy potwierdzić póżniej. Osoby nieubezpieczone będą musiały zapłacić za leczenie. Nieudzielenie pomocy medycznej przez lekarza może być traktowane jako przestępstwo.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej.
Lekarzom ani personelowi medycznemu nie wolno zatajać przed nami wyników badań, kart szpitalnych, kart pacjenta. Wgląd do nich powinien być umożliwiony na każdy wniosek - pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej. Mamy prawo wystąpić o sporządzenie odpisów, wyciągów, kopii dokumentacji nas dotyczącej. Jest to odpłatne

Prawo do informacji.
Mamy prawo do pełnej informacji o stanie zdrowia, o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu. Powinniśmy być informowani o każdym zabiegu i podanym leku, np. na czym polega jego działanie, czy ma skutki uboczne, czy można lek lub zabieg zastąpić innym, jakie będzie nasze samopoczucie po zabiegu. Informacja, której udziela lekarz powinna być dla nas zrozumiała.W wyjątkowych sytuacjach, jeśli, jeżeli rokowanie jest dla nas niepomyślne, lekarz może ograniczyć informacje o stanie naszego zdrowia ze względu na nasze dobro. Jednak nawet w takim przypadku lekarz ma obowiązek udzielić informacji, jeśli ich zażądamy. pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie potrzebnym do prawidłowego przebiegu leczenia i wysłuchuje jego zdania.

Prawo do opieki medycznej odpowiedniej jakości.
Mamy prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia tych świadczeń - do korzystania z opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. oznacza to, że jedynie stan zdrowia i ewentualne zagrożenie życia powinny decydować o kolejności przyjęcia do szpitala, wykonania operacji. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, powinien stale aktualizować wiedzę medyczną, doskonalić umiejętności oraz proponować nam nowoczesne metody leczenia.

Prawo do poszanowania intymności i godności.
Poszanowanie godności pacjenta oznacza traktowanie nas jak ludzi, a nie przypadku medycznego. Obowiązkiem lekarzy i personelu medycznego jest odnoszenie się z szacunkiem do nas, niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego, koloru skóry, orientacji seksualnej, poglądów i stylu życia. Zadawane nam pytania dotyczące prywatnej sfery życia powinny być związane z problemem zdrowotnym, a nie z zaspokajaniem ciekawości lekarza. poszanowanie intymności oznacza zrozumienie dla poczucia wstydu człowieka - badania i zabiegi powinny być wykonywane tylko w obecności osób niezbędnych i w warunkach zapewniających prywatność ( zamknięty gabinet, zasłonięta kotara ). Obecność innych osób, np.studentów medycyny jest możliwa, jeżeli wyrazimy na to zgodę.

Prawo do tajemnicy.
Ma podstawowe znaczenie dla dobrego, opartego na zaufaniu kontaktu lekarza z nami. Podczas wywiadu i leczenia lekarz zbiera wiele poufnych informacji dotyczących pacjenta oraz jego rodziny. Informacje te nie powinny być udostępniane nikomu poza osobami bezpośrednio biorącymi udział w leczeniu. tajemnica lekarska dotyczy wszelkich faktów i informacji o stanie zdrowia i leczeniu, a także faktów z życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego.
Obowiązek poufności dotyczy także dokumentacji medycznej. Zakład opieki zdrowotnej zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji lekarskiej i może ją udostępnić jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. Lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta.

Prawo do wyrażania zgody na interwencję medyczną.
Wypływa ono z konstytucyjnego prawa jednostki do stanowienia o sobie.
Bycie pacjentem w żadnej mierze nie może wiązać się z ograniczeniem tych praw. Niedopuszczalne jest podjęcie jakichkolwiek czynności medycznych, również badań bez zgody osoby zainteresowanej. Dotyczy to osób, które ukończyły 16 lat. w przypadku młodszych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
Podjęcie czynności medycznych bez naszej zgody jest przestępstwem. Podstawą każdego działania, zabiegu, zastosowania środków farmakologicznych i innych czynności medycznych powinna być świadomie i swobodnie wyrażona zgoda. Mamy możliwość odmówienia zgody bądż wycofania jej w każdym momencie.
Aby zgoda była ważna, musi zostać poprzedzona wyczerpującą i zrozumiałą informacją na temat interwencji, jakiej ma ona dotyczyć.W przypadku operacji i interwencji stwarzających stan podwyższonego ryzyka powinniśmy wyrazić zgodę w formie pisemnej.

napisane na podst. własnych wiadomości
Ostatnio edytowano 7 lis 2008, o 11:57 przez resa, łącznie edytowano 1 raz
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez gabriela » 1 lut 2007, o 13:58

DO SPECJALISTY - ZE SKIEROWANIEM CZY BEZ?


DLA pacjentów UBEZPIECZONYCH w kasach chorych

Do większości specjalistów potrzebne jest skierowanie. Wystawia je zazwyczaj lekarz pierwszego kontaktu, zwany także lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (poz) lub rodzinnym. Takie skierowanie może wystawić również lekarz-specjalista (zarówno do lekarza z inną, jak i taką samą specjalnością). Na skierowaniu powinna być tylko nazwa specjalności lekarza, do którego mamy się zgłosić, bez nazwiska czy nazwy przychodni. Decyzję, u jakiego lekarza lub w której przychodni będziemy się leczyć podejmujemy sami. Mamy prawo swobodnego wyboru lekarza, także lekarza-specjalisty.

Jest jeden warunek: wybrany lekarz musi mieć umowę (inaczej - kontrakt) z naszą kasą chorych. Nie jest ważne, czy przyjmuje w przychodni czy w prywatnym gabinecie - ważna jest umowa. Jeśli lekarz nie ma umowy z kasą, trzeba będzie zapłacić za wizytę. Jeśli pacjent pójdzie do lekarza bez skierowania, chociaż jest ono wymagane, wizyta również będzie płatna. W takich przypadkach kasy chorych nie zwracają poniesionych kosztów wizyt u specjalistów.

Są jednak sytuacje, w których nie potrzebujemy skierowania do specjalisty:

W sytuacjach nagłych: wypadku, zatrucia, urazu, stanu zagrożenia życia lub porodu, lekarz-specjalista ma obowiązek przyjąć w ramach ubezpieczenia (czyli bezpłatnie) pacjenta bez skierowania.

Do niektórych specjalistów w ogóle nie potrzeba skierowania. Są to:
ginekolog
położnik
stomatolog
dermatolog
wenerolog
onkolog
psychiatra

Istnieją dwa rodzaje skierowań do specjalistów - skierowanie na jednorazową konsultację i skierowanie na przejęcie leczenia. Skierowanie na konsultację uprawnia do jednorazowej wizyty u specjalisty - na kolejną potrzebne będzie nowe. Jeśli jednak lekarz kierujący uzna, że pacjent wymaga leczenia przez specjalistę, może wystawić skierowanie z prośbą o przejęcie leczenia. W takim przypadku idąc na następną wizytę pacjent nie potrzebuje skierowania. Aby uniknąć wątpliwości pracowników rejestracji, dobrze jest zrobić kserokopię skierowania na przejęcie leczenia i okazywać je w razie potrzeby.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez resa » 4 lut 2007, o 20:27

gabrielaewa napisał(a):Są jednak sytuacje, w których nie potrzebujemy skierowania do specjalisty:

Skierowanie nie jest wymagane od osób:
- chorych na gruźlicę
- zakażonych wirusem HIV
- inwalidów wojennych i osób represjonowanych
- uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 9 lut 2007, o 17:32

Jak my pacjenci możemy dochodzić swoich praw.

W przypadku naruszenia praw pacjenta możemy złożyć skargę na świadczeniodawcę. Zgodnie z przepisami składamy ją do:
- kierownika zakładu opieki zdrowotnej
- okręgowej Izby Lekarskiej - jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza
- okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych- jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej
- Biura Praw Pacjenta, działającego przy Ministrze Zdrowia

Ubezpieczonemu, którego prawa zostały naruszone przez świadczeniodawcę, z którym NFZ podpisał umowę przysługuje ponadto skarga do Rzecznika Praw Pacjenta NFZ ( w centrali NFZ ) lub rzecznika praw pacjenta działającego przy danym oddziale NFZ

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta takich jak:
- prawa dostępu do dokumentacji medycznej
- prawa do ochrony danych
- prawa do świadczeń zdrowotnych
- do informacji
- do wyrażania zgody na interwencje medyczną
- do godności
Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności, sąd może, na żądanie najbliższego członka rodziny, innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone może dochodzić ich na drodze administracyjnej lub sądowej.
Dochodzenie może zmierzać do:
- żądania zaniechania naruszenia prawa albo
- żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub odszkodowania za wyrządzoną naruszeniem szkodę lub ukarania sprawcy naruszenia z tytułu odpowiedzialności służbowej lub karnej.

Istnieją trzy główne rodzaje odpowiedzialności:
- zawodowa
- cywilna
- karna
Odpowiedzialność zawodowa - jest to odpowiedzialność za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego. Skutkiem nieprawidłowego postępowania jest orzeczenie kary dyscyplinarnej (upomnienia, nagany, czasowego lub trwałego pozbawienie prawa do wykonywania zawodu).
Odpowiedzialność cywilna - jest to odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy niemajątkowej (dot.: życia, zdrowia, czci, wolności, dobrego imienia, kultu osoby zmarłej ). Skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania (w przypadku szkody), lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy). W sprawach z powództwa cywilnego orzekają sądy powszechne.
Odpowiedzialność karna- jest to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (określonego przez ustawę). Skutkiem jest orzeczenie kary: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny.

napisane na podst. własnych wiadomości
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 9 lut 2007, o 21:52

U nas komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności zbiera się tam, gdzie jest Centrum Pomocy Rodzinie ( nasze miasto też jest powiatowe). Tam się składa wniosek o orzeczenie stopnia. Na rozpatrzenie wniosku czekamy ok 5 - 6 tygodni.
A wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składa się w Opiece Społecznej.

Zawsze przy składaniu jakiegokolwiek dokumentu w jakimkolwiek urzędzie musisz pamiętać o tym, żeby uzyskać potwierdzenie złożenia. Najlepiej skserować wniosek przed złożeniem. W momencie składania urzędnik na kopii daje pieczątkę i potwierdza datą i swoim podpisem przyjęcie wniosku do rozpatrzenia.
Na rozpatrzenie wniosku urzędy mają przeważnie 1 miesiąc i w tym okresie czasu muszą udzielić odpowiedzi.
Podstawą dochodzenia swoich praw jest posiadanie pisemnego potwierdzenia złożonych dokumentów.
Jeśli urzędnicy przetrzymują wniosek, nie mieszczą się w przepisach i zbywają ludzi, należy złożyć skargę.
W tym przypadku, jeśli chodzi o przyznanie zasiłku w Opiece Społecznej, pierwszym posunięciem jest złożenie skargi na piśmie z załączoną kopią potwierdzenia złożenia wniosku ( drugą kopię tego potwierdzenia musisz mieć dla siebie, bo ,, może zaginąć " ) u kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Również trzeba potwierdzić złożenie skargi na kopii.
Jeśli u was urząd do spraw orzekania o niepełnosprawności mieści się przy Urzędzie Pracy, to myślę, że skargę należy złożyć w pierwszej kolejności u kierownika urzędu ds. niepełnosprawności, a jeśli to nic nie da, to w Urzędzie Miasta.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez marta--1985 » 10 lut 2007, o 09:24

resa

hihi ale wykład:-) nic w tym śmiesznego ale własnie o składaniu wnosków,ich rozpatrywaniu , zażaleniach i skargach do organów wyższego stopnia,potwierdzeniach nadania uczyłam sie nwczoraj na egzamin:-)

[ Dodano: 2007-02-10, 09:25 ]
i masz rację muszą wniosek rozpatrzyc bez zbędnej zwłoki a nie póżniej niż 1 mc od złożenia, haha według K.P.A. jesli niezałatrwią wniosku w ciagu tego terminu powinni poinformowac o nierozpatrzeniu z podaniem przyczyny i wyznaczyc nowy termin:-)a i tak od tego momenty przysluguje skarga:-)
Avatar użytkownika
marta--1985
Profesjonalista
 
Posty: 429
Dołączył(a): 16 lis 2006, o 00:30
Lokalizacja: kuj.-pom.

Postprzez marta--1985 » 10 lut 2007, o 11:45

beata

ściagnij sobie na kompa kodeks postępowania administracyjnego, Jest tam dział VIII Skargi i wnioski a tam wyczytasz między innymi o terminach itp
Avatar użytkownika
marta--1985
Profesjonalista
 
Posty: 429
Dołączył(a): 16 lis 2006, o 00:30
Lokalizacja: kuj.-pom.

Postprzez Amber » 10 lut 2007, o 21:21

:mrgreen: dzieki
Ostatnio edytowano 12 gru 2007, o 18:51 przez Amber, łącznie edytowano 1 raz
Amber
Specjalista
 
Posty: 508
Dołączył(a): 4 sty 2007, o 11:18
Lokalizacja: miasto

Postprzez dana_meadbh » 28 lut 2007, o 10:07

W każdej placówce powinna być czytelna i wywieszona w widocznym miejscu informacja o trybie przyjmowania skarg. W przypadku komisji, na której była moja córka organem prowadzącym jest miastao Gdańsk i trzeba skarżyć się do prezydenta miasta.
Avatar użytkownika
dana_meadbh
Hero
 
Posty: 964
Dołączył(a): 17 gru 2006, o 15:08
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez resa » 28 lut 2007, o 10:20

Do okulisty nie jest wymagane skierowanie.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez beata » 28 lut 2007, o 11:02

Nie mam na to sił-chyba odpuszcze sobie-teraz mam o wiele poważniejszy problem,a i tak nic nie wywalcze,gdyż powiedziano mi ,że jest akurat okres świateczny :-/ ,Dana ja nie mam siły tak biegać i sie klócić o wszystko.
beata
 

Postprzez resa » 8 mar 2007, o 17:40

Świadczenia medyczne dla bezrobotnego.
Osobie bezrobotnej nieuprawnionej do zasiłku, dla której nie ma propozycji zatrudnienia, przysługują bezpłatne świadczenia zakładów opieki zdrowotnej. Taka osoba nie musi więc ponosić kosztów np. operacji i póżniejszego leczenia.Trzeba tylko dopilnować, aby urząd pracy poświadczył w legitymacji ubezpieczeniowej fakt, że jest się osobą bezrobotną.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez Karolina » 22 mar 2007, o 18:26

Od pewnego czasu zastanawia mnie jedna rzecz. W mojej przychodni robiłam badania krwi i odbierając wyniki musiałam je odbić na xero,a oryginały zostawić. Czy to jest normalne?? Bo mnie się wydaje, że zawsze to pacjent dostaje oryginał a szpital czy przychodnia zostawiają sobie kopie, ale może się mylę. Jeśli coś wiecie na ten temat to proszę o oświecenie mnie ;-) Bo jeśli to ja mam rację to nie podaruję im tego :-P
"Istnieją magiczne chwile, które choć mijają niezauważone, to jednak niewidzialna Ręka Opatrzności zmienia bezpowrotnie nasz los..."
Avatar użytkownika
Karolina
Bywalec
 
Posty: 140
Dołączył(a): 15 gru 2006, o 11:27
Lokalizacja: Radom

Postprzez gabriela » 22 mar 2007, o 19:13

Pacjent ma prawo do wyniku

Wynik badania jest własnością pacjenta. Stanowi bowiem część dokumentacji medycznej, do której ma on pełne prawo. - Jeśli jednak badanie było wykonane w ramach programu profilaktycznego, to odebranie wyniku, bez względu na to, jaki on jest, wiąże się z wizytą u lekarza i rozmowie o dalszym toku postępowania. Taka jest zasada.

W innym wypadku pacjent powinien otrzymać wynik, zdarza się jednak, że lekarz chce się z nim zapoznać, by sprawdzić, czy postawił właściwą diagnozę, stąd sugestia, by pacjent przyszedł na wizytę.

- Często się jest tak, że przychodnia, która zleciła badanie i za nie płaci, dąży do tego, by pacjent odbył jeszcze jedną wizytę u lekarza, by uzyskać korzystniejsze rozliczenie w NFZ. Tak jednak nie powinno być - Inna rzecz, że pacjenci, którym poradnia zleci darmowe badanie, idą potem z wynikiem do prywatnego lekarza. Wtedy poradnia na tym traci. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli pacjent chce dostać wynik swego badania, to powinien go otrzymać.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez smuklaewa » 23 mar 2007, o 03:04

Historie choroby daja orginalna jak i wyniki badan.Lecz przebieg leczenia szpitalnego i operacyjne raporty daja w ksero .Ja takie bralam do ZUS i nie bylo mowy o orginale.Dostalam orginalna karte okulistyczna w przychodni calego swojego leczenia i z tym nie mialam zadnych problemow.
Avatar użytkownika
smuklaewa
smile with me
 
Posty: 4041
Dołączył(a): 29 wrz 2006, o 23:54
Lokalizacja: krakow

Następna strona

Powrót do Niepełnosprawność - ulgi, regulacje prawne itp

  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość