www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Aktualności

...czyli wszystko, co może nam ułatwić życie

Postprzez resa » 3 gru 2007, o 12:55

Ministerstwo Finansów szykuje ułatwienia dla podatnika

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić ułatwienia dla osób, przekazujących 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jak dowiedział się portal Interia. pl. trwają prace nad zmianą dotychczasowych przepisów. Powodem działania Ministerstwa Finansów były liczne głosy krytyki wobec nowych przepisów. Przewidują one, że podatnik w swoim rocznym rozliczeniu wskazuje tylko fundację lub organizację, na której konto wpłynie jeden procent jego podatku. Uniemożliwiają natomiast przekazanie pieniędzy na rzecz konkretnej osoby.

żródło: interia.pl
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 4 gru 2007, o 09:11

beata napisał(a):Nareszcie jakieś ułatwienie

Właśnie nie ma ułatwienia, ponieważ

... uniemożliwiają przekazanie pieniędzy na rzecz konkretnej osoby

Poruszyłam ten temat, ponieważ obecne przepisy utrudniają walkę z niepełnosprawnością samych osób niepełnosprawnych, jaki i rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Dotychczas, poprzez swe apele rodzice i osoby niepełnosprawne zbierały także w ten sposób środki finansowe na leczenie. Dzięki filantropii podatników możliwe było finansowanie rehabilitacji czy zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych częściowo odebrała podatnikom prawo do decydowania o sposobie wydatkowania swojego podatku, wprawdzie nadal wskazuje się, której OPP zostaną przekazane pieniądze, ale w poprzednim stanie prawnym można było wskazać także bardziej konkretny cel ich wydatkowania.


1 procent problemu

Według nowych przepisów dot. przekazywania 1% ze swojego podatku na organizacje pożytku publicznego, nie ma możliwości przekazania tych pieniędzy na leczenie czy terapię konkretnej osoby.
Jest to efekt uboczny zmiany przepisów, która miała ułatwić życie podatnikom. W ubiegłym roku bardzo niewielu z nich przekazało swój 1% na organizacje. Trzeba było bowiem najpierw wpłacić pieniądze w banku lub na poczcie, a dopiero później fiskus oddawał wpłaconą kwotę. Z ponad 20 mln. podatników na przekazanie 1% zdecydowało się jedynie 1,6 mln.

Dlatego też organizacje pożytku publicznego postulowały, żeby te przepisy uprościć. Obecnie w formularzy PIT trzeba tylko wpisać na konto jakiej organizacji chcemy przekazać pieniądze, a reszta należy do urzędu skarbowego. Problem w tym, że teraz nie da się dopisać, jakiej konkretnie osobie chcemy pomóc. Wszystkie wpłaty znajdą się na koncie organizacji, która sama musi je rozdzielić między osoby potrzebujące pomocy.

Rodzice chorych dzieci alarmują, że może to oznaczać dla nich katastrofę. Do tej pory namawiali wszystkich swoich znajomych na przekazywanie 1% na konto swoich dzieci, dzięki czemu zbierali pokaźne kwoty na ich leczenie. W tej chwili nikt nie wie, ile ich dzieci dostaną pieniędzy.
Pojawiają się sugestie, że można by wpisywać nazwisko konkretnej osoby w rubryce "Inne informacje", która znajduje się tuż nad rubryka o 1%. Powstaje tu jednak trudny do przezwyciężenia problem, związany zarówno z ilością przyjmowanych w urzędzie skarbowym rozliczeń, jak i z prawidłowym odczytaniem nazwisk osób obdarowanych. Tak jedno, jak i drugie mogłoby wywołać mnóstwo komplikacji i nieporozumień.

Jeżeli Ministerstwo Finansów nie znajdzie wyjścia z tej sytuacji, to organizacje będą musiały same dzielić pieniądze z 1%. Na pewno nie da się tego zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.

żródło: gazeta wyborcza
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 5 gru 2007, o 08:50

Niewykluczone, że już w rozliczeniu za 2007 r. będziemy mogli wskazać nie tylko organizację, do której trafi 1 proc. naszego podatku, ale i komu ma on posłużyć. Ministerstwo Finansów szuka na to sposobu. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", w prace zaangażowane są departamenty podatkowe, Administracji Podatkowej oraz Informatyki. Ostateczna decyzja zapadnie chyba nie wcześniej niż w drugiej połowie tygodnia.

O to, aby podatnicy, którzy wkrótce zaczną się rozliczać z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2007 r., mogli w PIT wskazać także cel przeznaczenia 1 proc. ich podatku, a nie tylko organizację pożytku publicznego (OPP), zabiegają od paru miesięcy rodzice niepełnosprawnych dzieci. Dziś, jak twierdzą i o czym już kilkakrotnie pisaliśmy na naszych łamach, uproszczenie procedury przekazywania 1 proc. obróciło się przeciwko darczyńcom i obdarowywanym. Bo choć ci ostatni wszelkimi możliwymi sposobami starają się pozyskać pieniądze na leczenie i rehabilitację ich dzieci, to i tak nie mają gwarancji, że po wpłacie pieniędzy na konto fundacji, w której działają, faktycznie zostaną one przekazane właśnie na ich pociechę. Formularze deklaracji podatkowych nie umożliwiają bowiem wpisania szczegółowego celu. Ponadto przepisy podatkowe nie zawierają też delegacji ustawowej, na podstawie której urzędy skarbowe miałyby obowiązek takie informacje zbierać.

Chodzi o zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust. 5c - 5g) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21 ust. 3a - 3d). Na ich podstawie w rozliczeniu dochodów za rok 2007 podatnik - po raz pierwszy - będzie wskazywał jedynie organizację posiadającą status OPP, na którą ma być przekazany 1 proc. jego należnego podatku, i numer jej wpisu do KRS. Pieniądze przekaże już sam urząd skarbowy. Będzie miał na to trzy miesiące, licząc nie od dnia złożenia zeznania podatkowego przez konkretną osobę, lecz od zakończenia okresu rozliczeń. W praktyce oznacza to, że ostatnie pieniądze mogą trafić na konta organizacji pożytku publicznego nawet ostatniego dnia lipca.

- To jest bardzo trudna sprawa - podkreśla Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Przekazywanie 1 proc. podatku na konkretny cel dotychczas też nie było możliwe, choć rodzice chorych dzieci robili, co mogli, aby tylko pozyskać dodatkowe pieniądze i ukierunkować je w fundacjach na leczenie swoich pociech. Nie zmienia to jednak faktu, iż założenie tego odpisu jest zupełnie inne. Ma służyć finansowaniu celów społeczno-użytecznych, a nie indywidualnych, choćby najważniejszych. Te ostatnie mogłyby być natomiast osiągane poprzez wprowadzenie na przykład ulgi na leczenie.

Źródło : Rzeczpospolita
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez gabriela » 17 gru 2007, o 12:02

Emerytury i renty wzrosną w marcu 2008 r. o prawie 6 proc.
W marcu 2008 roku zostaną zwaloryzowane świadczenia ponad 9,7 mln osób - głównie emerytów i rencistów. Nie muszą oni występować do instytucji, które je wypłacają, z wnioskiem o podwyżkę. Dostaną ją automatycznie.
W przyszłym roku zmieni się sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Nie będą one jak obecnie podwyższane dopiero wtedy, gdy inflacja od ostatniej podwyżki przekroczy 5 proc., ale co roku.
Dodatkowo wskaźnik waloryzacji, od którego zależy wysokość podwyżek, uwzględni nie tylko wzrost cen, ale także co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac.
Dla kogo podwyżka
Wysokość i częstotliwość podwyższania wszystkich świadczeń objętych waloryzacją zależy od tego, w jaki sposób są podwyższane emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzieje się tak dlatego, że podwyższanie świadczeń innych grup zawodowych (np. rolników czy funkcjonariuszy służb mundurowych) i innych świadczeniobiorców (np. osób otrzymujących renty socjalne) zależy od sposobu podwyższania świadczeń wypłacanych przez Zakład.
Jak będą rosnąć świadczenia
Wysokość marcowej podwyżki emerytur i rent będzie zależeć od wysokości wskaźnika waloryzacji. Zostanie on ogłoszony w lutym przyszłego roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy emerytalnej będzie on musiał uwzględnić:
• wzrost cen z poprzedniego roku - chodzi o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem lub, jeśli jest wyższy, wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,
• co najmniej 20 proc. realnego (po odliczeniu inflacji) wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,
• ewentualne tzw. zwiększenie ponad 20-proc. wzrostu płac, będące przedmiotem negocjacji w Komisji Trójstronnej, które mają odbywać się w lutym każdego roku po ogłoszeniu przez GUS danych koniecznych do wyliczenia wskaźnika waloryzacji; jeśli Komisja dojdzie do porozumienia (gwarancją jego zawarcia jest jednomyślność partnerów społecznych), to jej uchwała będzie wiążąca dla rządu, a jeśli nie - to rząd sam ogłosi wskaźnik waloryzacji, który nie może być niższy od zaproponowanego pierwotnie Komisji Trójstronnej.
Jaka podwyżka w 2008 roku
Ze względu na to, że w 2007 roku nie było waloryzacji świadczeń, podwyżka w 2008 roku uwzględni inflację i wzrost cen z lat 2006-2007. Wskaźnik ten będzie więc wyższy niż wynika to ze wzrostu cen i płac w bieżącym roku. Już dzisiaj - na podstawie danych z 2006 roku i najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów dotyczących bieżącego roku - można przyjąć, że wyniesie on 105,8 proc. (patrz ramka).
Przez ten wskaźnik zostaną pomnożone wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące ostatniego dnia lutego przyszłego roku. Zwaloryzowane (wyższe) świadczenia zainteresowani otrzymają we własnych terminach płatności w marcu 2008 r. Na przykład w ZUS przypadają one na 1, 5, 10, 15, 20 oraz 25 dzień każdego miesiąca.
Osoby te powinny też otrzymać pisemną decyzję o waloryzacji.
Trzeba też pamiętać, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków o podwyższenie
Wyższe dodatki
Waloryzacja emerytur i rent przesądza też o podwyżce tzw. świadczeń minimalnych i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Wzrosną więc (przez pomnożenie ich przez wskaźnik waloryzacji) kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Są to:
• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna (obecnie wynoszą 597,46 zł miesięcznie),
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi 459,57 zł miesięcznie),
• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (obecnie wynosi 716,95 zł),
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową (obecnie wynosi 551,48 zł).
Ponadto podniesione też zostaną dodatki do emerytur i rent oraz inne świadczenia. Są to m.in.:
• dodatek pielęgnacyjny i za tajne nauczanie (wynosi 153,19 zł miesięcznie),
• dodatek dla sierot zupełnych (wynosi 287,93 zł miesięcznie),
• dodatek kombatancki (wynosi 153,19 zł miesięcznie),
• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - wynosi w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 7,68 zł (za 1 miesiąc) do 153,19 zł (za 20 miesięcy),
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania.
źródło- gazeta prawna
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez resa » 19 gru 2007, o 10:35

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie nowe ustawy.

Płaca minimalna wyższa o 20 proc.
Od 1 stycznia 2008 r. płaca minimalna wzrośnie o 190 zł i wyniesie 1126 zł. W efekcie pensja netto osoby zarabiającej minimum będzie w styczniu wyższa o prawie 150 zł. Niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia nie może być pensja pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest sposób określania najniższej pensji dla rozpoczynających pracę. Ich płaca w pierwszym roku zatrudnienia nie może być niższa niż 80 proc. minimum (czyli od stycznia 900,80 zł). Więcej zarobią też osoby pracujące w nocy. Na przykład osoba, która w styczniu przepracuje w porze nocnej 70 godzin, powinna otrzymać dodatek z tego tytułu w wysokości 89,60 zł. Do tej pory taka osoba otrzymywała 74,45 zł.

Dzięki podwyżce płacy minimalnej w przyszłym roku wyższe odprawy otrzymają niektóre osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Na przykład w 2008 roku maksymalna wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego wyniesie 16 890 zł (14 040 zł w tym roku).


Refundacja składek zamiast dofinansowania
Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób, niezależnie od osiąganego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych, otrzymają refundację składek na ubezpieczenie emerytalne osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Natomiast firmy zatrudniające 25 pracowników lub więcej, które osiągają co najmniej 6-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, mogą starać się o zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Od nowego roku ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu będzie podlegać rencista prowadzący działalność gospodarczą. Musi najpierw opłacić składki na ZUS, a następnie wystąpić do PFRON-u o zwrot składki emerytalnej i rentowej.


Źródło: Gazeta Prawna
[ Dodano: 2007-12-21, 09:55 ]

Pacjent ma prawo do bezpłatnej zmiany lekarza POZ 2 razy w roku. Każda kolejna zmiana kosztuje 80 zł.

Od stycznia 2008r. pacjent może również dwukrotnie zmienić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zapłaci jednak za to każdorazowo 80 zł.
Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej POZ gwarantuje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wcześniej wybranego lekarza, opłata nie może być pobrana. 80 zł zapłacimy np. za zmianę lekarza bez żadnego powodu. W przypadku wyboru lekarza POZ nie obowiązuje rejonizacja. Nie ma także obowiązku zapisywania całej rodziny do tego samego lekarza. Lekarz, pielęgniarka czy położna nie mogą odmówić żadnemu pacjentowi zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan zdrowia chorego. Jedyne dopuszczalne ograniczenia mogą być wynikiem zbyt dużej liczby osób ubezpieczonych zapisanych do konkretnego lekarza.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 28 gru 2007, o 10:55

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Polega ono na wykorzystaniu naturalnych bogactw i czynników fizycznych tj.:
- wód mineralnych (kąpiele lecznicze, kuracje pitne, inhalacje, ćwiczenia w basenach),
- peloidów (borowiny) pod postacia kapieli, zawijań, okładów, tamponów;
- bodźców klimatoterapeutycznych,
- hydroterapii (kąpiele, natryski, bicze szkockie, masaże wirowe, wibracyjne, podwodne;,
- fizykoterapii pod postacią ciepłolecznictwa, światłolecznictwa elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, masażu leczniczego,
- kinezyterapii (gimnastyka indywidualna i zbiorowa).

Uzdrowiska prowadzą leczenie dla kuracjuszy w ramach pobytów tzw. "komercyjnych" (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)i inne (np. Terenowe Centra Pomocy Rodzinie).


Leczenie uzdrowiskowe w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych prowadzone jest w:

- szpitalach uzdrowiskowych dla dorosłych.
Do szpitali uzdrowiskowych kierowani są ubezpieczeni z chorobami przewlekłymi i podostrymi po przebytym leczeniu szpitalnym oraz chorzy u których rodzaj i stan zaawansowania choroby wymaga kontroli w warunkach stacjonarnych. Chorzy ci muszą mieć zachowaną podstawową samoobsługę. Skierowanie na tego typu kurację wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego prowadzący chorego w szpitalu, ordynator oddziału lub kierownik kliniki. Leczenie osób czynnych zawodowo odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Leczenie trwa 21 dni. NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia.

- sanatoriach uzdrowiskowych dla dorosłych.
Do sanatoriów kierowani są ubezpieczeni z chorobami przewlekłymi, w dobrym stanie ogólnym,z zachowaną pełną samoobsługą, których stan nie wymaga pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Leczenie trwa 21 dni. NFZ pokrywa koszty opieki medycznej i zabiegów oraz częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia.

- w formie ambulatoryjnej dla dorosłych i dzieci, leczenie od 6 do 18 dni,opieka medyczna oraz zabiegi są finansowane przez NFZ, kuracjusz we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie.

- szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci - leczenie 27 dniowe.
Do szpitali uzdrowiskowych kierowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat. W czasie kuracji mają zapewnioną opiekę wychowawczą oraz możliwość kontynuowania nauki w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia.

- sanatoriach dla dzieci z opiekunem, dla dzieci od 3 do 6 lat.
Leczenie trwa 21 dni i jest dla dziecka bezpłatne. Z tego rodzaju leczenia mogą skorzystać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia zakwaterowanie dziecka wraz z opiekunem. NFZ w całości pokrywa koszty pobytu dziecka (opieka medyczna, zabiegi, zakwaterowanie, wyżywienie), natomiast opiekun opłaca we własnym zakresie swoje zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprawuje opiekę nad dzieckiem.

-- sanatoriach dla dzieci.
Leczenie trwa 21 dni i jest bezpłatne. Z tego rodzaju leczenia mogą skorzystać dzieci w wieku od 7 do 15 lat oraz młodzież od 16 do 18 lat tylko w okresie wolnym od zajęć. NFZ w całości pokrywa koszty pobytu dziecka (opieka medyczna, zabiegi, zakwaterowanie, wyżywienie)

Rodzaj leczenia uzdrowiskowego (szpital, sanatorium) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej po dokonaniu oceny zasadności skierowania.

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje ubezpieczonemu na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawiając skierowanie biorze pod uwagę:
- aktualny stan zdrowia ubezpieczonego,
- brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego,
- wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia ubezpieczonego (w szczególności warunków naturalnych),
- dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile ubezpieczony z takiego leczenia korzystał.

Skierowania muszą być prawidłowo i czytelnie wypełnione przez lekarza. Każde skierowanie zawiera także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - konieczny podpis ubezpieczonego. Brak zgody pacjenta na udostępnienie danych osobowych powoduje niewykonalność skierowania. W takim przypadku skierowanie jest zwracane bez możliwości zrealizowania. Ocena zasadności leczenia uzdrowiskowego obejmuje pozytywne lub negatywne zaopiniowanie wniosku do wyjazdu, określenie właściwego uzdrowiska, rodzaju leczenia (szpital, sanatorium, przychodnia uzdrowiskowa) jego trybu oraz propozycję czasu trwania kuracji.
Skierowanie z pozytywną kwalifikacją, mieszczące się w limicie posiadanych miejsc w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są potwierdzane przez NFZ wg kolejności ich składania. Potwierdzone skierowanie przesyłane jest na adres ubezpieczonego nie później niż w terminie 14 dni przed data rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w ciągu całego roku a wyniki leczenia nie zależą od pory roku. NFZ nie gwarantuje leczenia w terminie wskazanym przez ubezpieczonego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pacjent kierowany do uzdrowiska na leczenie ma jednakowe uprawnienia. Nie są przewidziane żadne przywileje ani ulgi dla kogokolwiek, z wyjątkiem dzieci. Nie mają zastosowania żadne przywileje branżowe próbujące uzasadnić np. korzystanie przez jedną grupę zawodową z leczenia uzdrowiskowego wyłącznie w okresie letnim. Skierowanie, którego NFZ nie potwierdzi z powodu braków merytorycznych lub formalnych jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił, z równoczesną informacją dla ubezpieczonego o przyczynie odmowy.

Poszczególne uzdrowiska specjalizują się w określonych kierunkach leczenia, co uwarunkowane jest m.in. posiadaniem odpowiednich warunków klimatycznych oraz naturalnych surowców leczniczych. Na wybór miejsca leczenia decydujący wpływ mają dane medyczne zawarte w skierowaniu oraz możliwości NFZ (liczba zakontraktowanych miejsc). Dopuszcza się możliwość sugerowania przez lekarza wystawiającego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku - miejscowości, do której ubezpieczony mógłby lub powinien pojechać. Określenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie są wiążące dla oddziału wojewódzkiego NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia nie bierze jednak pod uwagę kierowanych przez pacjentów żądań, dotyczących wspólnych wyjazdów grup towarzyskich; nie zapewnia również małżeńskich wyjazdów. O leczeniu uzdrowiskowym decydują tylko wskazania medyczne.

Świadczenia medyczne przysługujące ubezpieczonemu w ramach leczenia uzdrowiskowego:
- opieka medyczna całodobowa (lekarska i pielęgniarska),
- zabiegi przyrodolecznicze w liczbie co najmniej 3 dziennie (w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym), w tym jeden zabieg dziennie z wykorzystaniem naturalnego surowca leczniczego (borowina, wody mineralne, gazy lecznicze) i dwa dodatkowe zabiegi: fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne,
- zabezpieczenie w leki i materiały medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia (leki stale przyjmowane należy przywieźć ze sobą),
- dieta odpowiednia do stanu zdrowia,
- edukacja zdrowotna.Od 1 stycznia 2008 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie pokrywał koszty świadczeń zdrowotnych w ramach uzdrowiskowej intensywnej rehabilitacji. Do tej pory świadczenia z tego zakresu odbywały się tylko w oddziałach szpitalnych. Dzięki temu pacjenci ze schorzeniami ortopedyczno-urazowymi, neurologicznymi oraz reumatologicznymi będą mieli zapewniony dostęp do pięciu zabiegów dziennie, w tym jednego z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Skierowania na rehabilitację w uzdrowisku lub sanatorium będzie wystawiał lekarz pracujący w specjalistycznej poradni (np. ortopedycznej) lub lekarz z odpowiedniego oddziału szpitalnego
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 28 gru 2007, o 20:42

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić ułatwienia dla osób, przekazujących 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jak dowiedział się portal Interia. pl. trwają prace nad zmianą dotychczasowych przepisów. Powodem działania Ministerstwa Finansów były liczne głosy krytyki wobec nowych przepisów. Przewidują one, że podatnik w swoim rocznym rozliczeniu wskazuje tylko fundację lub organizację, na której konto wpłynie jeden procent jego podatku. Uniemożliwiają natomiast przekazanie pieniędzy na rzecz konkretnej osoby.


1% podatku - komunikat Ministerstwa Finansów

Rodzice chorych dzieci alarmowali od jakiegoś czasu, że wg nowych przepisów nie ma możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz konkretnej osoby, np. na leczenie dziecka, a jedynie na określoną organizację. Do tej pory prosili oni swoich znajomych i przyjaciół o wpłatę 1% podatku na rzecz swojego dziecka, co umożliwiało im zebranie pieniędzy na kosztowne leczenie. W odpowiedzi na obawy rodziców Ministerstwo Finansów wydało komunikat:

"Zmiana zasad zasilania kont organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.
Jej celem było uproszczenie mechanizmu alokacji 1% przez darczyńców polegające na tym, aby to urząd skarbowy a nie podatnik dokonywał wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, o co wielokrotnie postulowano w latach ubiegłych.
Powyższa zmiana zasad przekazywania wpłat z tytułu 1% nie oznacza, że darczyńcy zostali pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazania. Nadal to podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc cele statutowe organizacji pożytku publicznego, której organizacji oraz jaką kwotą. Taka sama reguła obowiązywała w poprzednim stanie prawnym.
Zgodnie z istniejącym do końca 2006 r. art. 27d w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio art. 14a w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zmniejszenie podatku należnego przysługiwało z tytułu dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zatem wprowadzona zmiana dotyczy jedynie mechanizmu przekazywania 1%. Nie ogranicza natomiast prawa podatnika do obdarowywania organizacji pożytku publicznego. Nie pomniejsza również roli jaką organizacje pożytku publicznego odgrywają w życiu społecznym. W konsekwencji, w obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Powyższą zmianę zasad przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 r.
Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).
Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:
poz. 135 - PIT-28,
poz. 311 - PIT-36,
poz. 107 - PIT-36L,
poz. 123 - PIT-37,
poz. 59 - PIT-38.
Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego."

Źródło: onet.pl
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 31 gru 2007, o 14:18

Od 1 stycznia 2008 r. pracodawcy, niepełnosprawni przedsiębiorcy i rolnicy będą mogli ubiegać się o refundację opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby uzyskać zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych, renciści prowadzący firmę oraz niepełnosprawni rolnicy muszą złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o refundację oraz informacje m.in. o wysokości zapłaconych składek i stopniu niepełnosprawności pracownika, przedsiębiorcy lub rolnika. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, które jutro wchodzi w życie.
Pracodawcy oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy będą mogli składać informacje i część I wniosku do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika składają takie dokumenty do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał. Część II wniosku zainteresowani złożą tylko wtedy, gdy wniosek składają po raz pierwszy lub gdy dane w nim zawarte uległy zmianie. Po otrzymaniu informacji i wniosku PFRON sprawdzi je pod względem rachunkowym i formalnym oraz ustali, czy wnioskodawca nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, przekraczających kwotę 100 zł. Następnie obliczy kwotę przysługującej refundacji składek oraz przekaże ją na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. Jeżeli refundacja zostanie wypłacona beneficjentowi w wysokości wyższej od należnej, będzie musiał on poinformować o tym Fundusz oraz zwrócić nienależną kwotę w ciągu 14 dni od jej ujawnienia. Z kolei w sytuacji gdy wypłacony zwrot będzie niższy od należnego, wnioskodawca może o tym poinformować PFRON do 30 września roku następującego po tym, w którym przypadał okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie także rozporządzenia w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą . Zgodnie z pierwszym z wymienionych dokumentów od 1 stycznia 2008 r. PFRON będzie ustalał, czy pracodawcy wnioskujący o dopłatę do pensji niepełnosprawnych pracowników nie zalegają z zapłatą zobowiązań wobec Funduszu na kwotę przekraczającą 100 zł. Następnie ustali kwotę przysługującego dofinansowania i przekaże ją na rachunek bankowy wnioskodawcy. Zgodnie z drugim rozporządzeniem refundacja składek z PFRON na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców będzie udzielana jako pomoc de minimis. Oznacza to, że nie zostanie ona wypłacona, jeżeli wartość tego wsparcia brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym i poprzedzających go dwóch latach przekroczyłaby maksymalne kwoty pomocy.

na podst. wiadomości z Gazety Prawnaej
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez gabriela » 6 sty 2008, o 21:19

Kończy się temin rejestracji w ZUS

Już tylko 2 dni pozostały niepełnosprawnym przedsiębiorcom na wyrejestrowanie się i ponowna rejestrację w ZUS. Jeśli chcą oni uzyskać refundację składek na ubezpieczenie społeczne, muszą zdążyć do 8 stycznia 2008 r.

Jest to zawiązane ze zmianą zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby niepełnosprawne, które to zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2008 r.

Renciści prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do czasu ustalenia prawa do emerytury. Są również objęci ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast dobrowolnie płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z tego powodu niepełnosprawni przedsiębiorcy muszą zgłosić się do ZUS, aby najpierw wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zarejestrować się jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeśli tego nie zrobią, to nie będą mogli opłacić obowiązkowych składek na emeryturę i rentę, za co grozi im kara do 5 tys. zł. Ponadto nie otrzymają refundacji tych składek z PFRON.

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), renciści prowadzący firmy muszą rozliczać i opłacać składki na zasadach ogólnych. Dopiero po ich opłaceniu mogą wystąpić do PFRON o refundację składek na emeryturę i rentę.


Źródło: Gazeta Prawna
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 11 sty 2008, o 15:38

Ograniczenia w dofinansowaniach z PFRONu
Mniej na sprzęt, więcej na likwidację barier.

Uzależnienie dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego od prowadzenia rehabilitacji w domu i należytej realizacji przez wnioskodawcę dotychczasowych umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

To zmiany, które wprowadza do obecnie obowiązujących przepisów, rozporządzenie podpisane przez Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolantę Fedak.

O pieniądze na zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie będą się mogły ubiegać osoby, których wcześniejsza współpraca z PFRON zakończyła się rozwiązaniem umowy. Otrzymanie dofinansowania będzie także uzależnione od konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych.

Zmiany, które oznaczają, że mniej osób dostanie dofinansowanie, ministerstwo tłumaczy potrzebą racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Więcej pieniędzy będzie za to na przystosowanie najbliższego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmianie uległ warunek odnoszący się do terminu, w jakim osoba niepełnosprawna mogła ponownie ubiegać się o likwidację bariery architektonicznej. W związku z dużymi kosztami likwidacji tych barier i sygnalizowanym przez wnioskodawców brakiem pieniędzy, uniemożliwiającym jednorazową ich likwidację, zrezygnowano z trzyletniego ograniczenia w przyznawaniu dofinansowania.


Źródło: Gazeta Prawna, www.mpips.gov.pl
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez juzia » 16 lut 2008, o 21:21

JanK napisał(a):W sprawie źródełka Złotej Rybki mam wiadomości z Urzędu Skarbowego - jeszcze nie ma procedur na przekazywanie pieniędzy dla Organizacji Pożytku Publicznego. Wygląda na to, że i z samym przekazywaniem mogą też byc problemy (a może nie wszystko wiemy).

przenosząc z innego tematu - co do przekazywania 1% dla OPP już wiadomo, że US muszą go przekazać i mają na to 3 m-ce, aż! nie może być z tym żadnych problemów - a wszelkie niejasności należy zgłaszać do Izby Skarbowej!
gwarancją jest dobre wypełnienie PIT!!
obszerny artykuł nt przekazywania 1%"

Komu dasz swój 1%
09:01

A ty komu dasz 1% podatku?
(fot. JupiterImages/EAST NEWS)

Jeszcze nie wiesz, na którą organizację pożytku publicznego przeznaczyć w tym roku jeden procent swojego podatku? Zastanawiasz się jak to zrobić? Przeczytaj zanim złożysz formularz PIT, bo od tego roku obowiązują nowe zasady przekazywania wpłat z tytułu 1%.


Do tej pory podatnicy chcący podzielić się swoim podatkiem z organizacją pożytku publicznego musieli sami dokonywać wpłaty na jej konto. W tym roku mechanizm rozliczeń jest o wiele łatwiejszy. Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw, to urzędnicy przekażą za nas pieniądze na wybraną organizację.


REKLAMA Czytaj dalejGdzie znaleźć organizację?

Jeśli nie przekazywaliśmy do tej pory pieniędzy na żadną organizację lub planujemy w tym roku podzielić się podatkiem z inną organizacją, powinniśmy najpierw sprawdzić czy znajduje się ona w wykazie organizacji pożytku publicznego. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyszukiwarka, która pomoże nam odnaleźć konkretną fundację lub stowarzyszenie . Możemy przeszukiwać organizacje pod kątem konkretnych województw, numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub daty nadania jej statusu organizacji pożytku publicznego.

Łącznie mamy do wyboru 5773 organizacji. Ich różnorodność jest bardzo duża – od fundacji pomagających chorym dzieciom i hospicjów, przez stowarzyszenia dbające o zwierzęta i ochronę środowiska po kluby sportowe. Wśród palety organizacji możemy odnaleźć naprawdę oryginalne takie jak: „Reaktor – Pracownia Wyzwalania Twórczej Energii”, „Stowarzyszenie Bractwo Więzienne”, „Otwockie Stowarzyszenie Trzerźwościowe Klub Abstynenta Panaceum”, „Bemowskie Stowarzyszenie Pomocy Sąsiedzkiej”, „Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Arabskiej”, „Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, czy „Polski Związek Krótkofalowców”.

Jak obliczyć kwotę?

Kolejnym krokiem jest wyliczenie jednego procenta naszego podatku. Aby to zrobić musimy dokonać prostej kalkulacji – dzielimy kwotę podatku należnego (patrz: pole nr 180 – PIT-36 , nr 112 – PIT-37, nr 51 – PIT-36L, nr 34 – PIT 38) przez 100. Uzyskaną kwotę umieszczamy w polu nr 314 (PiT-36) lub nr 126 (PIT-37). Ważne jest również, aby wpisać dokładną nazwę organizacji i jej nr KRS w polach oznaczonym nr 312-313 (PIT-36), nr 124-125 (PIT-37), nr 108-110 (PIT-36L), nr 60-62 (PIT-38) .

Resztę zrobi za nas urząd. – To duża wygoda dla podatników, że nie muszą już na własną rękę wysyłać pieniędzy na konto organizacji. W poprzednich latach darczyńcy wielokrotnie narzekali, że urząd nie robi tego za nich – mówi Iwona Potyralla, zastępca naczelnika III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście przy ul. Lindleya. Należy jednak pamiętać, że jeśli przez pomyłkę podamy zły numer KRS, lub błędną nazwę organizacji, to – jak dodaje Potyralla - urząd wezwie nas do złożenia wyjaśnień.

1% na konkretną osobę

Co ważne, darczyńca może wskazać tylko jedną organizację, ale w polu o nazwie „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” możemy wskazać konkretną osobę, której chcemy pomóc – np. imię i nazwisko chorego dziecka, które jest pod opieką danej fundacji. Choć mamy taką możliwość, bo dopuściło ją pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów, to w praktyce jest to tylko sugestia dla organizacji. Nie ma bowiem w ustawie z 2006 r. przepisów regulujących tę kwestię. Dla mniejszych organizacji jest to niewątpliwie plus, bo mogą przeznaczyć pieniądze wyłącznie na konkretną osobę. Dla większych jednostek może być to jednak kłopotliwe, bo jeśli np. zbierają pieniądze na budowę lub remont jakiegoś budynku, to dyspozycje wydawane przez podatników wskazujące inne cele mogą przeszkodzić w realizacji nadrzędnej w danej chwili inwestycji.

Istotną zmianą w nowym systemie przekazywania pieniędzy jest również to, że teraz urząd będzie musiał w ciągu trzech miesięcy od złożenia zeznania podatkowego odliczyć określoną przez nas kwotę i przekazać ją na konto danej organizacji. Wcześniej w gestii to podatnik dokonywał najpierw przelewu, a potem czekał aż fiskus zwróci im tę sumę. Iwona Potyralla przyznaje, że urzędnikom przybędzie pracy. - Będziemy musieli dużo sprawniej pracować, aby dyspozycje były dokonywane w terminie. Niewykluczone, że trzeba będzie zatrudnić więcej osób do weryfikowania danych i wprowadzania ich do systemu – przyznaje z-ca naczelnika.

7% podatników podzieliło się podatkiem

Jak pokazują statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości coraz więcej podatników przekazuje 1% na organizacje pożytku publicznego. Ubiegłoroczne dane wskazywały, że na taki gest zdecydowało się blisko 7% osób. W sumie podatnicy rozliczający się za 2006 rok przeznaczyli na organizacje ponad 105 mln zł. Dla porównania rok wcześniej Polacy wpłacili 44 mln mniej.

Choć z roku na rok jesteśmy coraz hojniesi to – jak uważa Anna Klatt, dyrektor fundacji Krajowego Centrum Kompetencji – liczba podatników dzielących się swoim podatkiem jest to bardzo mała. Z czego to wynika? – Z jednej strony świadomość Polaków na ten temat jest bardzo niska, z drugiej strony do tej pory obowiązywały skomplikowane procedury, które skutecznie zniechęcały do wpłat. Poza tym wciąż pokutuje myślenie, że przekazane pieniądze nie są znaczące dla fundacji, a to nieprawda. Mamy nadzieję, że teraz to się zmieni – mówi Klatt.

To nic nie kosztuje

Aby wpływać na wzrost świadomości Polaków Krajowe Centrum Kompetencji zorganizowało kampanię społeczną „Przekaż 1%”. - Akcja ma na celu uświadomić ludziom, że podzielenie się 1% jest bardzo proste i nic nas nie kosztuje. To nie jest żaden dodatkowy 1%, to jest 1% z tego co wpłacamy do skarbu państwa. Jeśli nie zdecydujemy się przeznaczenie tej kwoty na organizację to ten procent zostanie doliczony do podatku. Często ludzie mylą pojęcia i wydaje im się, że do podatku musieliby jeszcze dopłacić – akcentuje Klatt i dodaje, że inicjatywa nie wyróżnia wybranych organizacji, ale promuje ideę dzielenia się podatkiem.

Co to jest OPP?

O tym jakie warunki musi spełnić fundacja lub stowarzyszenie, aby znaleźć się na liście organizacji pożytku publicznego, precyzuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku. Zgodnie z dokumentem, organizacja taka musi zajmować się m.in. pomocą społeczną, działalnością charytatywną, ochroną i promocją zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych czy działaniem w zakresie kultury, sztuki, ochrony zwierząt czy upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. – Organizacje muszą działać minimum rok, aby ubiegać się przyznanie statusu OPP. Potem przechodzą odpowiednią weryfikację i muszą raz w roku składać ministrowi sprawozdanie finansowe ze swojej działalności – mówi Klatt.

W ubiegłym roku największą popularnością wśród darczyńców, którzy oddali swój 1% cieszyły się Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, która uzyskała z tego tytułu 4 mln 379 tys. zł. Po blisko półtora miliona otrzymały Fundacja TVN „Nie jesteś sam” (1 mln 384 tys.) i Caritas Polska (1 mln 199 tys.) i Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (1 mln 137 tys.)

Agnieszka Niesłuchowska, Wirtualna Polska


http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html? ... caid=155f6

wpłaty 1% to bardzo duże sumy, dziwię się że Stowarzyszenie ZM jako OPP nie prowadzi żadnej kampanii, nawet na Forum nie ma info jak to zrobić :-(
juzia
Sympatyk
 
Posty: 76
Dołączył(a): 6 lut 2007, o 12:15
Lokalizacja: ...

Postprzez resa » 21 lut 2008, o 08:35

Jak przekazać część podatku

Darowizna 1 proc. umożliwia przeznaczenie części swojego podatku na szlachetne cele.

Aby to zrobić, musimy wskazać w zeznaniu rocznym konkretną organizację pożytku publicznego oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast naczelnik urzędu skarbowego przekaże na jej rzecz kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku wynikającego z zeznania (po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego). Ma na to trzy miesiące od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego, jednak pod warunkiem złożenia go w obowiązującym terminie, tj. do 30 kwietnia. W razie spóźnienia wniosek nie zostanie uwzględniony.

Takie same zasady dotyczą zarówno podatników płacących podatek zryczałtowany, jak i opodatkowanych na zasadach ogólnych (również płacących podatek liniowy).

Do końca każdego roku minister pracy w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości będzie ogłaszał w Monitorze Polskim wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada danego roku.


Można wskazać konkretny cel

Z komunikatu Ministerstwa Finansów z 21 grudnia 2007 r.: „(...) w obecnym stanie prawnym podatnik, który chce podzielić się 1 proc. swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1 proc. podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez ministra pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości. (...) Jednocześnie podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce »Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem«, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego, odpowiednio w:

poz. 135 – PIT-28,

poz. 311 – PIT-36,

poz. 107 – PIT-36L,

poz. 123 – PIT-37,

poz. 59 – PIT-38.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego”.

Źródło : Rzeczpospolita
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 21 lut 2008, o 21:01

Obowiązują od 20 lutego 2008

EMERYTURY I RENTY

- rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lutego waloryzuje emerytury i renty o 6,5 proc. (DzU nr 28, poz. 163); czytaj - Waloryzacja rent i emerytur jest przesądzona

Emerytury i renty wzrosną o 6,5 proc., a te przyznane od 1 marca 2007 r. do 29 lutego br. - o 4,2 procent

Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 r. (DzU nr 28, poz. 163).

Na podwyżkę mogą liczyć nie tylko emeryci i renciści, którym wypłaca pieniądze ZUS, ale także pobierający zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, świadczeniobiorcy KRUS oraz tzw. służb mundurowych. Wzrosną też dodatki do emerytur i rent oraz inne świadczenia, np. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki.

Wyższe średnio o kilkadziesiąt złotych świadczenia otrzyma prawie 10 mln osób. Zainteresowani dostaną je już w marcu. ZUS podwyższy kwotę, która przysługuje emerytowi lub renciście 29 lutego br. Prześle też decyzję o waloryzacji świadczenia. Kto nie zgodzi się z wyliczeniem, może się od niej odwołać.

W tym roku pierwszy raz waloryzacja odbywa się według nowych zasad, określonych w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach

Emerytury i renty będą podwyższane od marca o wskaźnik inflacji, powiększony co najmniej o 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Ponieważ przez ostatnie dwa lata waloryzacji nie było, w tegorocznym wskaźniku uwzględniono inflację z lat 2006 – 2007. Z tego powodu podwyżka świadczeń przyznawanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest niższa – uwzględnia tylko wzrost cen w 2007 r.

Według niższego wskaźnika będą waloryzowane również te świadczenia, które w ubiegłym roku ZUS przeliczył na podstawie art. 110 ustawy emerytalnej. Chodzi w nim o tych emerytów, którzy dorabiają i tym samym zyskują kolejne okresy składkowe. Ich przeliczone świadczenia uwzględniają już kwotę bazową obowiązującą od marca 2007 r., co oznacza, że podczas ich waloryzacji trzeba wziąć pod uwagę tylko inflację z ubiegłego roku.Dotychczas waloryzacja następowała, jeśli inflacja od ostatniej podwyżki przekroczyła 5 proc. Jeżeli przez dwa lata tak się nie stało, świadczenia waloryzowano w następnym roku o rzeczywisty wskaźnik inflacji.

Źródło : Rzeczpospolita
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez pabulon » 29 lut 2008, o 12:00

W formularzu PIT-40 nie uwzględnia się 1 proc. podatku

Podatnik rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem płatnika, który składa PIT-40, nie przekaże 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Podatnik rozliczenia za 2007 rok dokonuje za pośrednictwem swojego pracodawcy. Chciałby jednak przekazać część swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego. Czy może to zrobić?

Niestety nie.
Jak wyjaśnia nam Trajan Szuladziński, doradca podatkowy, płatnik PIT jest zobowiązany do końca lutego następnego roku podatkowego złożyć roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika na druku PIT-40. Płatnik jest zobowiązany złożyć deklarację, jeżeli przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym podatnik złoży mu oświadczenie, że nie uzyskał w roku podatkowym dochodów ani nie dokonuje odliczeń uniemożliwiających obliczenie podatku przez płatnika, rozlicza się samodzielnie, a nie z małżonkiem, nie dokonuje darowizn, nie ma obowiązku powiększania przychodu poza składkami ZUS.

Katalog zdarzeń wyłączających możliwość złożenia rozliczenia rocznego przez płatnika jest dosyć szeroki. W szczególności obejmuje jednak sytuacje, w których podatnik uzyskiwał w trakcie roku podatkowego dochody z innych źródeł. Ustawodawca dopuszcza takie rozliczenie, jeżeli podatnik nie uzyskał innych przychodów niż przychody ze sprzedaży nieruchomości, z tytułu wygranych w konkursach i grach oraz dochodów z kapitałów pieniężnych.

- Deklaracja PIT-40 powinna zostać złożona do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku gdy podatnik zmienił miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, płatnik jest zobowiązany przesłać deklarację do organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego - tłumaczy Trajan Szuladziński.

Dodaje, że płatnik, który zauważy błąd w złożonej deklaracji, jest zobowiązany złożyć korektę takiej deklaracji wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn złożenia takiej korekty. Wyjaśnienie przyczyn korekty nie jest sformalizowane i nie musi być składane na żadnym druku urzędowym.

Ważne!

Jeśli pracodawca złoży za podatnika zeznanie PIT-40, nie wyklucza to możliwości samodzielnego złożenia zeznania przez podatnika. Wtedy jednak podatnik musi uwzględnić wszystkie dochody, również te, które rozliczył już pracodawca

źródło: Gazeta Prawna
Beatius est magis dare, quam accipere
pabulon
Bywalec
 
Posty: 108
Dołączył(a): 20 paź 2007, o 23:10
Lokalizacja: ---

Postprzez resa » 2 kwi 2008, o 09:43

Rodzice mogą odpisać ulgę rodzinną na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny bez względu na wiek dziecka oraz uzyskiwane przez nie dochody (źródło: Gazeta Prawna)

Syn podatniczki w wieku 26 lat, o znacznym stopniu niepełnosprawności do końca listopada 2007 r. pobierał zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 920 zł miesięcznie. Matka może skorzystać z ulgi rodzinnej na syna. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga przysługuje m.in. na dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. Z obowiązujących przepisów jednoznacznie wynika zatem, że jedynym kryterium korzystania z ulgi w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego. Warto pamiętać, że zapis ten obejmuje dzieci dorosłe. W przypadku dzieci małoletnich ulga rodzinna przysługuje bowiem bez żadnych dodatkowych warunków. Oznacza to, że w praktyce wymóg otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego dotyczy dorosłych, niepełnosprawnych dzieci. W przypadku tych dzieci ustawodawca nie wprowadził górnej granicy wieku ani ograniczenia w zakresie uzyskiwanych przez nie dochodów. W praktyce mogą to być przede wszystkim dochody z tytułu renty inwalidzkiej lub socjalnej czy też świadczenia rehabilitacyjnego. Otrzymywanie takich dochodów nie pozbawia rodzica prawa do odpisania od podatku ulgi rodzinnej. Warto podkreślić, że przepisy regulujące zasady korzystania z ulgi rodzinnej rzeczywiście przewidują kryterium braku dochodów po stronie dziecka, jednak odnosi się ono wyłącznie do zdrowych, pełnoletnich dzieci, do ukończenia 25 lat, które ponadto muszą spełniać warunek pobierania nauki.

Ważne ! W przypadku dzieci małoletnich oraz dzieci (bez względu na wiek) otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny ulga rodzinna przysługuje bez względu na uzyskiwane przez nie dochody.

W opisanym przypadku prawa do ulgi nie wyłącza również fakt, iż zasiłek pielęgnacyjny pobierany był do końca listopada 2007 r., a zatem przez część roku podatkowego. Ustawa nie uzależnia prawa do skorzystania z ulgi rodzinnej od minimalnego okresu otrzymywania świadczenia. Oznacza to, że dla zachowania ulgi rodzinnej wystarczy, aby w roku podatkowym, którego dotyczy ulga, dziecko otrzymało zasiłek pielęgnacyjny choćby przez krótki okres. Matka dziecka zachowa zatem prawo do odliczenia ulgi za 2007 rok. Jeżeli w kolejnym roku podatkowym dziecko w ogóle nie będzie otrzymywało zasiłku pielęgnacyjnego, ulga ta nie będzie już rodzicowi przysługiwać.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Niepełnosprawność - ulgi, regulacje prawne itp

cron
  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 2 użytkowników
    1  zidentyfikowany, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość