www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Badania kardiologiczne

Badania, które należy wykonywać przy ZM

Postprzez gabriela » 12 sty 2007, o 13:32

:idea: ECHO serca


cho serca jest to badanie ultrasonograficzne (ultrasonokardiografia) mięśnia sercowego wykorzystujące ultradźwięki (fale dźwiękowe o częstotliwości powyżej 20 tysięcy Hz) znajdujące się poza progiem słyszalności ucha ludzkiego, natomiast są odbieraane przez zwierzęta takie jak psy delfiny czy nietoperze. Fale te są szeroko stosowane w medycynie m.in. w diagnostyce chorób serca i naczyń krwionośnych. Ultradźwięki powstają w głowicy aparatu ultrasonograficznego, która funkcjonuje i jako nadajnik i jako odbiornik. W głowicy prąd elektryczny jest zamieniany na falę dźwiękową i odwrotnie. Ultradźwięki o częstotliwości kilku MHz są wysyłane w kierunku badanego organu, odbijają się na granicy struktur różniących się gęstością i jako fala odbita (czyli echo) są ponownie przetwarzane na prąd elektryczny, następnie przekazane na ekran monitora. A zatem obraz powstający na ekranie stanowi echo naszych narządów wewenętrznych, w tym wypadku serca. W echokardiografii dorosłych stosuje się niskie częstotliwości ( 2,25 - 3,5 MHz ), u dzieci - wyższe ( 3,5 - 5MHz ) czyli fale krótsze (jest tu mniejsza grubość tkanek do pokonania dla fali ultradźwiękowej). Lekarz obserwuje struktury serca i dużych naczyń, pracę mięśnia serca oraz przy wykorzystaniu tzw. efektu Dopplera przepływ krwi w obrębie jam serca i naczyń.

Wiadomości podstawowe


Badanie jednowymiarowe typu M ocenia grubość mięśnia serca, zawiera skalę głębokości jego ściany. Na ekranie monitora widać wychylenia szeregów pasm, ruch tych pasm oraz różne natężenie koloru szarości, umożliwiające ocenę danego obszaru. Równocześnie przez cały czas wyświetlany jest zapis EKG, stąd wykonujący badanie ma dokładną informację o fazie pracy serca ( skurcz lub rozkurcz ).

Badanie dwuwymiarowe typu 2D, czyli tzw. "w czasie rzeczywistym" obrazuje serca w trakcie ruchu mięśnia w wybranym przekroju, do czego wykorzystywana jest zmiana położenia całej głowicy. Lekarz przemieszcza głowicę wzdłuż i wokół mostka oraz po lewej stronie klatki piersiowej. Jeśli obraz pracy serca jest kolorowy oznacza to, że są oceniane kierunek i prędkość przepływu krwi (tzw. echo metodą Dopplera). Częstotliwość (a zatem i długość) fali odbitej od obiektu ruchomego ulega zmianie - na co dzień obserwuje się to słysząc zbliżające, a potem oddalające się pojazdy uprzywilejowane na sygnale (np. karetki pogotowia). Podstawa fizyczna tej metody jest taka sama - tutaj ruchomym obiektem są krwinki w przepływającej przez serce krwi.

Poza klasycznym badaniem przez klatkę piersiową stosowana jest też technika badania przezprzełykowego. Gastroskop, czyli elastyczny przewód , wprowadzany jest do przełyku wraz z głowicą ultrasonograficzną i z tej perspektywy (czasami nawet przezżołądkowo) ocenia się serce w wybranych sytuacjach klinicznych.

Badanie echo można też wykonywać z kontrastem, czyli środkiem cieniującym (jest to technika analogiczna do badań radiologicznych z kontrastem). Podaje się wówczas dożylnie substancje o innych niż krew właściwościach, dzięki którym wzmacnia się sygnał echa w badaniu jedno- lub dwuwymiarowym oraz sygnał dopplerowski. Podaje się sól fizjologiczną, dekstran, żelatyny z pęcherzykami powietrza.

Czasami istnieją wskazania do tzw. echokardiografii obciążeniowej. Wykonuje się wówczas serię badań echo przy zmieniającym się obciążeniu np. wysiłkiem fizycznym, lekami pobudzającymi pracę serca lub rozszerzającymi tętniczki wieńcowe bądź stymulacją elektryczną przedsionków serca. Wysiłek fizyczny jest stopniowany albo na cykloergometrze (rodzaju roweru treningowego) lub na bieżni ruchomej. Stosowane leki to dobutamina lub dipirydamol.

Są też badania echo wykonywane śródoperacyjnie lub wewnątrz naczyń wieńcowych w trakcie badania koronarograficznego i koronaroplastyki.

Badanie wykonuje lekarz. Przy echo przezprzełykowym i obciążeniowym asystuje pielęgniarka. Badanie przezklatkowe łącznie z Dopplerem trwa od ok. 15 do 30 minut. Inne rodzaje echo - dłużej.

Sprzęt
Badanie echo jest wykonywane za pomocą skomputeryzowanego sprzętu ultrasonograficznego z ekranem monitora oraz głowicą przykładaną do klatki piersiowej pacjenta (w klasycznym echo "przezklatkowym"). Aparaty różnią się między sobą rozdzielczością (a zatem ostrością) obrazu związaną m.in. z głowicami o określonej częstotliwości, a także możliwością wykonania tzw. kolorowego Dopplera. Bardzo czułą metodą jest ilościowa ocena obrazu ultradźwiękowego możliwa do wykonania nie na wszystkich aparatach (tzw. automatyczna detekcja wsierdzia).

Czemu służy i jak przebiega badanie


Za pomocą badania echokardiograficznego lekarz ocenia budowę i funkcjonowanie poszczególnych elementów serca: mięśnia, zastawek, naczyń wchodzących i wychodzących z serca oraz przepływów krwi. Głowica aparatu jest pokrywana bezbarwnym żelem - służy to wyeliminowaniu powietrza na drodze przebiegu fali ultradźwiękowej. Jest to badanie nieinwazyjne, obojętne dla organizmu, bezbolesne. Wynik badania zawiera opis, komentarz, ew. zdjęcie danej nieprawidłowości. Badanie może być nagrane na kasetę video lub na dysk optyczny. Do opisu badania należą parametry oceniane przez badającego (wielkość jam serca i dużych naczyń, grubość i kurczliwość ścian, funkcja zastawek, przepływy krwi, struktury nieprawidłowe, ew. płyn w worku osierdziowym, etc.).W komentarzu lekarz ustosunkowuje się do rozpoznanie klinicznego i ew. poprzednich opisów badań.

Przed badaniem


Lekarz powinien być powiadomiony o następujących danych: wiek pacjenta, wzrost i masa ciała, dotychczasowe rozpoznanie kliniczne i cel badania (określony przez lekarza prowadzącego), przyjmowane leki, przebyte operacje i choroby, opisy uprzednio wykonywanych badań echo.

Wskazania
Istnieją określone wskazania do echokardiografii klasycznej bądź jej innej formy:
u osób z chorobą niedokrwienną serca - tylko jeśli pacjent przechodził zawał serca lub ma podejrzenie innych (nie związanych z chorobą wieńcową) przyczyn bólów w klatce piersiowej
w celu oceny zawału mięśnia serca i jego powikłań przy przyjęciu do szpitala
u osób ze szmerem serca o charakterze sugerującym osłuchującemu lekarzowi chorobę serca lub dużych naczyń
w przypadku zastawkowych wad serca (ocena zaawansowania, nowe dolegliwości, pacjentki z rozpoznana wadą będące w ciąży, w ramach kontroli)
przy wrodzonych wadach serca (w tym u dzieci z nieprawidłowym rozwojem fizycznym lub podejrzeniem wady na podstawie objawów)
w niewydolności mięśnia serca - gdy serce jako pompa nie zapewnia odpowiedniego zaopatrzenia w krew całego organizmu (też dla oceny skuteczności leczenia lub wskazań do przeszczepu)
w nadciśnieniu tętniczym (szczególnie u osób z współistniejącą dusznicą bolesną, zaburzeniami rytmu, niewydolnością serca)
w chorobach osierdzia (dla oceny płynu w worku osierdziowym lub w trakcie nakłucia worka) i wsierdzia (powierzchni np. zastawek lub jam serca)
u osób ze wszczepionymi zastawkami (sztucznymi bądź naturalnymi).
przy pierwotnych i wtórnych chorobach mięśnia serca (tzw. kardiomiopatiach) lub - np. przy zapaleniu mięśnia serca.
w chorobach aorty
u osób z migotaniem przedsionków
w zatorowości (mózgowej, tętniczej, płucnej)
przy nadciśnieniu płucnym (nadciśnienie to dotyczy ogólnie rzecz biorąc naczyń związanych z krążeniem płucnym)
w diagnostyce omdleń

Badanie przezprzełykowe wykonuje się z wyboru przy podejrzeniu:
rozwarstwienia aorty,
skrzepliny w jamach serca,
zapalenia wsierdzia na sztucznych zastawkach
zaburzeń funkcjonowania takich protez

Warunki techniczne utrudniające zaplanowane badanie przezklatkowe (znaczna otyłość, rozedma płuc lub deformacja klatki piersiowej) też stanowią wskazanie do wersji przezprzełykowej echo.

Badanie z obciążeniem jest planowane u pacjentów, którzy:
nie mogą wykonać wysiłku fizycznego w ramach tzw. próby wysiłkowej (a badanie to ma rozstrzygnąć o rozpoznaniu choroby niedokrwiennej serca i ew. leczeniu)
są kwalifikowani do zabiegu na tętnicach wieńcowych (operacji lub rozszerzania)
mają dyskusyjny wynik badań dodatkowych przy istniejących objawach choroby wieńcowej
będą poddani poważnym operacjom, przed którymi należy ocenić ryzyko powikłań ze strony serca

Przed badaniem echo nie wymaga się rutynowo badań poprzedzających. Ich zalecenie zależy od sytuacji klinicznej chorego. Zarówno badanie z obciążeniem jak i przezprzełykowe powinno być wykonywane w pomieszczeniu z dostępnym sprzętem reanimacyjnym. Ryzyko groźnych dla życia zaburzeń rytmu, zawału mięśnia serca, nagłego zgonu sercowego wynosi mniej niż 0,1%, jest więc znikome, jednak lekarz musi być zabezpieczony na taki wypadek.

Przeciwskazania
Dotyczą jedynie echo przezprzełykowego i z obciążeniem.
Echo z dobutaminą nie jest wykonywane u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową, ze świeżym zawałem lub zapaleniem mięśnia serca, przy ciężkiej niewydolności serca, ciężkich wadach serca, zatorach i nadciśnieniu tętniczym powyżej 200/120 mmHg.
Echo z dipirydamolem - dodatkowo u osób z astmą oskrzelową i przewlekłym zapaleniem oskrzeli.
Badanie przezprzełykowe nie może się odbywać u pacjentów z chorobami przełyku i ze skazą krwotoczną. Chorzy będący nosicielami wirusa WZW lub HIV są obowiązani zgłaszać ten fakt.

Przebieg badania


Przed badanie przezprzełykowym pacjent znajduje się min. 4-6 godzin po ostatnim posiłku, ma założone wkłucie do żyły obwodowej (na wypadek konieczności podania leku tą drogą), wyjmuje ew. sztuczne uzębienie. Jeśli jest leczony heparyna lub innym lekiem przeciwkrzepliwym powinien dostarczyć bieżące wyniki badań krzepnięcia krwi. U dzieci z tzw. wadami siniczymi serca, w trakcie badania powinno być kontrolowane tętno, ciśnienie i wysycenie krwi tlenem. Do badania pacjent kładzie się na lewym boku z lewa ręką pod głową. Gardło zostaje znieczulone, aby wyeliminować odruch wymiotny. Czasami pacjent otrzymuje środek uspakajający dożylnie. Gastrofiberoskop z sondą pokrytą żelem jest wprowadzany do przełyku. Po tym badaniu pacjent zostaje na czczo przez 1,5-2 godzin, aby uniknąć problemów z połykaniem (czy nawet zachłyśnięcia), które - ze względu na stosowane znieczulenie - mogą wystąpić przy próbie jedzenia. Nie jest to miłe badanie, ale nie naraża pacjenta na działanie szkodliwych czynników. Chory może czuć dyskomfort w gardle przez klika godzin, jest to zjawisko przemijające.

Echo klasyczne, przezklatkowe wykonywane jest w tej samej pozycji, co przezprzełykowe - tutaj lekarz przemieszcza sondę USG (też pokrytą żelem) po powierzchni lewej strony klatki piersiowej pacjenta.

Po badaniu


Po echo z obciążeniem wysiłkiem sprawdzane jest ciśnienie i tętno, po obciążeniu farmakologicznym - wykonywane EKG. Po klasycznym echo pacjent nie wymaga specjalnej opieki.

Nie wykazano szkodliwego dla organizmu człowieka działania fali ultradźwiękowej o częstotliwościach stosowanych podczas diagnostyki echokardiograficznej. Uznaje się więc to badanie za bezpieczne i możliwe do częstego powtarzania (nawet u kobiet w ciąży).

Wynik badania zależy od budowy ciała pacjenta ( w tym również od grubości tkanki tłuszczowej ) oraz od jakości sprzętu, rozdzielczości obrazu i doświadczenia wykonującego badanie lekarza.
Ostatnio edytowano 25 cze 2007, o 11:27 przez gabriela, łącznie edytowano 2 razy
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 12 sty 2007, o 13:33

EKG metodą Holtera


ormalne badanie EKG trwa kilkanaście - kilkadziesiąt sekund. Jest oczywistym, że w tak krótkim czasie trudno jest uchwycić przelotne zmiany, zaburzenia rytmu, a wręcz niemożliwa jest ocena jak bije serce pacjenta w nocy, czy podczas normalnej aktywności w pracy czy w domu. Taką ocenę umożliwia nam 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera. Jest to prawie że zwyczajne badanie EKG zapisywane poprzez specjalne urządzenia na taśmie magnetofonowej lub w pamięci elektronicznej.

Wiadomości podstawowe


Stosowany sprzęt
Do badania potrzebne są elektrody odbierające potencjały elektryczne z powierzchni ciała oraz urządzenie zapisujące EKG. Ze względu na koszty aktualnie używa się zwykle urządzeń zapisujących na taśmę magnetofonową (zapis analogowy), choć możliwy jest też zapis na nośnik (cyfrowy). Urządzenie zapisujące jest wielkości walkmana, zawieszane jest na pasku.

Czemu służy badanie
Najogólniej rzecz ujmując badanie służy ocenie pracy serca podczas codziennej aktywności. Ideałem jest kiedy pacjent ma zakładane rano urządzenie monitorujące i w ciągu dnia przejawia normalną aktywność. Można wtedy ocenić jak zachowuje się serce podczas pracy zawodowej, mycia, sprzątania itd. Urządzenie monitorujące zakładane jest i zdejmowane zazwyczaj przez technika. Lekarz otrzymuje kasetę lub dyskietkę z zapisem, który potem przenosi do komputera i analizuje, korzystając wydatnie z pomocy tegoż komputera.Jak wspomniano wyżej trwa ono około 24 godzin - przez cały czas badany ma przyklejone elektrody do ciała i zawieszone na pasku urządzenie zapisujące. Sam proces zakładania i zdejmowania trwa zaledwie parę minut.

Przed badaniem


O czym powiadomić lekarza
Warto aby lekarz znał:
Leki jakie badany otrzymuje - jest to szczególnie ważne, niektóre leki zmieniają zapis EKG, bardzo wiele z nich - na gorszy,
Wszystkie choroby przebyte i aktualnie współistniejące,
Zapisy poprzednich badań EKG - tak standardowego spoczynkowego, jak i 24 godzinnego monitorowania.

Wskazania
utraty przytomności, zawroty głowy, omdlenia o nieznanej przyczynie,
powtarzające się epizody uczucia kołatania czy "zamierania" serca,
u pacjentów z rozpoznaną arytmią, w celu oceny skuteczności leczenia,
czasem u pacjentów ze stymulatorami serca,
można także wykonywać badanie w celu oceny niedokrwienia serca podczas codziennych czynności, czasem wykonuje się je u chorych po zawale serca czy z ciężką jego niewydolnością.

Badania poprzedzające
Technicznie do wykonania badania nie potrzeba żadnych badań poprzedzających, niemniej jednak jest to specjalistyczne badanie i trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek zlecałby to badanie jako pierwsze. Zwykle jest ono poprzedzone dokładnym zbadaniem pacjenta, wysłuchaniem jego dolegliwości i standardowym badaniem EKG.

Ryzyko związane z badaniem
Jest to badanie bez żadnego ryzyka, może nieść za sobą ewentualnie niewygodę związaną z urządzaniem zapisującym EKG na taśmie (wielkości walkmana) i dyskomfort spowodowany niemożnością np. kąpieli.

Przeciwwskazania do wykonania badania
Nie ma przeciwwskazań. Ewentualnym ograniczeniem może być odczyn uczuleniowy (np. wysypka) w miejscu przyklejenia elektrod. Techniczne wykonanie badania byłoby także problematyczne w przypadku rozległych ran klatki piersiowej, oparzeń, owrzodzeń itp.

Przygotowanie pacjenta do badania
Nie ma żadnych procedur przygotowawczych, przeciwnie - im bardziej naturalne warunki badania, tym wynik jest bardziej miarodajny.

Badanie


Technik (lub lekarz) zakłada elektrody, przykleja je plastrem i podłącza do urządzenia zapisującego. Jest ono wielkości walkmana, zawieszane na pasku. Po uruchomieniu zapisu badany powinien jak najszybciej zapomnieć o nim i wrócić do normalnej aktywności. Podczas badania wskazane jest aby pacjent zapisywał ważniejsze wykonywane czynności (np. posiłek, spacer, oglądanie telewizji), a w razie wystąpienie jakichkolwiek niepokojących objawów ze strony serca - sygnalizował to przyciskiem na urządzeniu monitorującym. Pozwala to na pełniejszą i bardziej wiarygodną ocenę badania. Po 24 godzinach badany zgłasza się ponownie i technik zdejmuje wszelkie urządzenia.

Po badaniu


Opieka po badaniu
Jako że rejestracja EKG nie oddziałuje na badanego, po badaniu można wrócić do dotychczasowych zajęć. Najlepiej kiedy 24 godzinna rejestracja EKG odbywa się w trybie ambulatoryjnym - czyli pacjent przychodzi tylko na założenie i zdjęcie urządzenia.

Zalecenia
Samo badanie nie pociąga za sobą żadnych zaleceń.

Wynik badania
Badanie holterowskie jest oceniane przez lekarza, który po wstępnym opracowaniu danych przez komputer, przegląda zapis i wydaje swoją opinię. Cała analiza zwykle nie trwa dłużej niż pół godziny. Wynik jest wydawany w postaci protokołu, w którym jest dokładnie wymienione ile uderzeń serca przeanalizowano, ile było pobudzeń prawidłowych, ile dodatkowych i ewentualnie jakiego pochodzenia (o ile jest to możliwe do oceny). Zawsze oczywiście wymaga to potem interpretacji lekarza prowadzącego, tak się bowiem składa (a odkryto to całkiem niedawno), że bardzo wiele zaburzeń rytmu jest zupełnie niegroźnych, często leczenie jest bardziej szkodliwe niż pozostawienie tego jako swoistą "urodę" pacjenta.

Możliwe powikłania
Badanie to jest całkowicie nieszkodliwe, może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez resa » 13 sty 2007, o 01:32

A czy ktoś z was miał takie badanie, jak holter ciśnieniowy, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego ?
Polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz w nocy - niezależnie od pacjenta. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem wielkości walkmena noszonym na pasku, który posiada automatyczną pompę i jest zasilany za pomocą baterii. W dniu badania pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni przyjąć codzienną dawkę - chyba, że lekarz kierujący na badanie zdecyduje inaczej. Badanie trwa około 24 godziny.
Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej - badanie ma sens, jeśli rejestruje ciśnienie podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w przychodni, a zapisane dane oceniane przez lekarza, który po wstępnym opracowaniu danych przez komputer, przegląda zapis i wydaje swoją opinię.
Ostatnio edytowano 1 sty 1970, o 01:00 przez resa, łącznie edytowano 1 raz
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez gabriela » 25 sty 2007, o 13:58

POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

Ciśnienie krwi jest mierzone celem określenia jaka jest jego skurczowa i rozkurczowa wartość. Wartość ciśnienia skurczowego zależy od rzutu serca i elastyczności tętnic. Ciśnienie rozkurczowe zależne jest od oporu naczyń obwodowych. Zmierzone wartości ciśnienia krwi zapisujemy w postaci : RR=xxx/yy mmHg, gdzie xxx to wartość ciśnienia skurczowego a yy jest wartością ciśnienia rozkurczowego. Zapis RR =120/80 mmHg oznacza , że pacjent ma ciśnienie skurczowe równe 120 mmHg i rozkurczowe równe 80 mmHg.

Pomiar ciśnienia krwi powinien być wykonywany w spokoju i w pozycji siedzącej, po co najmniej 3 minutowym odpoczynku. Ramię , na którym dokonywany będzie pomiar powinno być wolne od uciskających ubrań (koszul, swetrów itp.), swobodnie oparte o podłoże. Ręka powinna być swobodnie oparta ,nie należy jej napinać. Mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi powinien znajdować się na wysokości serca. W przypadku stosowania aparatów nadgarstkowych należy unieść nadgarstek z aparatem na wysokość serca. W przypadku aparatów tradycyjnych ważne jest aby dolny brzeg mankietu znajdował się około 2-3 centymetry nad łokciem. Istotny jest sposób zawiązania mankietu na ramieniu - nie powinien krępować ramienia jednocześnie nie może z niego spadać. Nie należy pompować mankietu ręką, na której jest mierzone ciśnienie. Jeśli nie jesteś pewien czy prawidłowo mierzysz ciśnienie poproś swojego lekarza aby sprawdził czy poprawnie wykonujesz pomiar.

Bardzo istotną sprawą jest prowadzenie przez chorego tzw. dzienniczka nadciśnieniowego, w którym notowane są wyniki pomiarów ciśnienia z dodatkowymi informacjami. Oprócz wyniku pomiaru powinna zapisana być data i godzina pomiaru a także czynniki, które według Ciebie mogły wpłynąć na wartość ciśnienia krwi (stres, wypita kawa lub napoje z kofeiną, przyjęte leki, choroba). Szczególnie ważną informacją dla lekarza są zawroty głowy więc powinny być skrupulatnie notowane. Nie bój się wykonywać dodatkowych pomiarów ciśnienia. Jeśli czujesz się słabo wykonaj pomiar ciśnienia, zanotuj wynik i swoje spostrzeżenia w dzienniczku - pozwoli to lekarzowi na ustalenia czy Twoje samopoczucie ma związek z ciśnieniem krwi.

Początkowo pomiary ciśnienia tętniczego powinny być wykonywane kilka razy dziennie w celu sprawdzenia jego zmienności podczas dnia (rano po obudzeniu, w pracy, po posiłku, po wysiłku fizycznym, przed przyjęciem leków, kilka godzin po ich przyjęciu itp.). w późniejszym okresie wystarczą 2 pomiary dziennie.

Osłuchowa metoda Korotkowa - wykorzystywana jest podczas pomiarów ciśnienia z użyciem manometrów (sfigmomanometrów). Są to aparaty używane w gabinetach lekarskich i mogą to być manometry rtęciowe (najdokładniejsze) lub sprężynowe. Po założeniu mankietu na ramię pacjenta lekarz pompuje do niego powietrze tak długo aż zniknie tętno na tętnicy promieniowej (z reguły mankiet pompuje się powyżej spodziewanej wartości ciśnienia skurczowego). Następnie przykłada stetoskop (słuchawki lekarskie) poniżej mankietu - nad przebiegiem tętnicy łokciowej. Z mankietu powoli wypuszczane jest powietrze podczas gdy lekarz wysłuchuje tonów fali tętna. Pierwsze tony słyszalne przy wypuszczaniu powietrza z mankietu odpowiadają wartości skurczowej ciśnienia krwi. Wartość rozkurczowa ciśnienia określana jest w momencie ich całkowitego "wygaśnięcia".
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez resa » 27 sty 2007, o 10:24

Ciśnienie prawidłowe określa się w granicach 120 - 129 mmHg dla ciśnienia skurczowego oraz 80 - 89 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. Nie określa się dolnej granicy optymalnego ciśnienia. Arbitralnie za najniższą wartość przyjmuje się najniższe wartości tolerowane. ,, Podnoszenie" fizjologicznego ciśnienia krwi jest nie tylko nie wskazane, ale nawet szkodliwe. Wiele osób skarżących sie na niskie ciśnienie ma najczęściej ciśnienie zupełnie prawidłowe. Spadki ciśnienia tętniczego są objawem chorobowym, ale tylko wtedy, jesli występują w przebiegu wad zastawkowych serca, niektórych chorób osierdzia, chorób endokrynologicznych ( niedoczynność tarczycy, cukrzyca ), nerek, a także w przebiegu infekcji i niedożywienia. Mogą być też wynikiem zażywania leków lub krwotoku.

Wartość ciśnienia jest wartością indywidualnie zmienną i nigdy na podstawie jednego czy dwóch pomiarów nie należy mówić - mam niskie ciśnienie czy wysokie. Monitorowanie ciśnienia przez 24 godziny podczas normalnego funkcjonowania, daje obraz, jak zmienne mamy ciśnienie o określonych porach. Inne jest rano, inne wieczorem, inne po wypoczynku, w czasie wysiłku, a całkiem inne nocą, gdy śpimy. Dopiero na podstawie takich pomiarów można określić, czy mamy do czynienia z choroba nadciśnieniową.
Drugą ważną zaletą pomiarów jest fakt dostosowania zażywania leków utrzymujących nasze ciśnienie tętnicze na właściwym poziomie. Wiadomo, że są to leki z reguły powodujące obniżenie ciśnienia. Dlatego należy je zażywać wówczas, gdy nasze ciśnienie ma wartości najwyższe. Jeśli takie leki są brane w nieodpowiedniej porze, to czujemy się senni, nieżywi, żle widzimy, itp. Dobry lekarz, zlecając takie leki powinien podać, w jakiej porze dnia mamy je zażywać. A żeby to określić, trzeba wiedzieć, jakie dany pacjent ma ciśnienia w ciągu doby. Tak samo, jak osoby z zaburzeniami rytmu serca nie powinny łykać np. propranololu, gdyż może on spowodować zatrzymanie akcji serca. Wielu z nas tego nie wie, a wielu lekarzy, zwłaszcza pierwszego kontaktu taki lek przepisuje, gdy mówimy, że "lata " nam serducho.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez Imdris » 13 sie 2007, o 20:44

Hmmm... Skoro kobitki jesteście takie mądre, to czy któraś mi podpowie, jak mam interpretować wyniki badania UKG :?: Mam kartkę zapisaną jakimiś skrótami i nie za bardzo wiem, jak je rozszyfrować... Wiem, że PPM i TPM to przedni i tylny płatek mitralny ale IM (zast. mitralna) i IT (zast. trójdzielna)? Albo ACS (aorta)? Poza tymi trzema, to chyba się rozczytuję ;-)
Najważniejsze w marzeniach jest nie to, czy sie spełnią, ale to, że są...
Avatar użytkownika
Imdris
Znawca
 
Posty: 312
Dołączył(a): 12 mar 2007, o 15:05
Lokalizacja: Poznań

Postprzez resa » 14 sie 2007, o 09:10

Nigdy nie dociekam, co oznaczaja skróty, ponieważ bywają różne w zależności od aparatu, na którym wykonywane jest badanie. Wyniki są interpretowane przez kardiologa, który wypisuje ostateczny wniosek z badania zawierający np. wypadanie płatka konkretnej zastawki, niedomykalność zastawki, poszerzenie aorty, powiększenie przedsionka czy komory. Bynajmniej my posiadamy takie wyniki UKG serca z opisem.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez Imdris » 14 sie 2007, o 12:38

Eehh... Dzięki... Szkoda, że lekarz przeprowadzający to badanie mi nie chciał nic wyjaśniać, bo teraz nic nie wiem... ale dzięki za chęci...
Najważniejsze w marzeniach jest nie to, czy sie spełnią, ale to, że są...
Avatar użytkownika
Imdris
Znawca
 
Posty: 312
Dołączył(a): 12 mar 2007, o 15:05
Lokalizacja: Poznań

Postprzez resa » 14 sie 2007, o 12:54

Proponuję pójść z wynikiem do kardiologa, który po obejrzeniu wyniku i zbadaniu Cię powinien wystawić Ci wynik konsultacji. :-D A może zleci jescze inne badania.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez Imdris » 14 sie 2007, o 13:36

No trzeba będzie... Tylko najpierw trzeba dobrego kardiologa znaleźć... Ale to może jak mi sie życie troszke uspokoi... ;-)
Najważniejsze w marzeniach jest nie to, czy sie spełnią, ale to, że są...
Avatar użytkownika
Imdris
Znawca
 
Posty: 312
Dołączył(a): 12 mar 2007, o 15:05
Lokalizacja: Poznań

Postprzez smuklaewa » 24 wrz 2008, o 00:14

Koronarografia (cewnikowanie, cewnikowanie naczyń wieńcowych, angiografia) jest radiologicznym zabiegiem diagnostycznym, którego wynik umożliwia precyzyjną ocenę zmian drożności tętnic doprowadzających krew do mięśnia serca.

Koronarografia wykonywana jest w pracowni badań hemodynamicznych. Polega ono na podawaniu przez specjalny cewnik (zbudowany z cienkiej plastikowej rurki) bezpośrednio do tętnicy środków kontrastujących oraz zapisania (na 35mm filmie, taśmie video lub płytce CD) uzyskanych za pomocą promieni rentgenowskich ich obrazów. Dla wykonania koronarografii wykorzystuje się najczęściej drogę udową, rzadziej promieniową oraz ramienną. Nazwy te wiążą się z nazwami tętnic, do których po nakłuciu i założeniu specjalnej koszulki z zastawką (umożliwiającą wkładanie i wyjmowanie cewników bez ryzyka utraty krwi) wprowadzany jest cewnik koronarograficzny. Pacjent po koronarografii wymaga co najmniej kilkugodzinnej obserwacji, w czasie której zwraca się uwagę przede wszystkim na miejsca nakłuć oraz ewentualne dolegliwości bólowe w klatce piersiowej. Dlatego taki pacjent wymaga zwykle jednego dnia pobytu w szpitalu.

Koronarografia ukazuje stan naczyń wieńcowych pacjenta oraz pozwala zaplanować skuteczne jego leczenie. Dzięki temu badaniu można zadecydować, czy pacjent może być leczony zachowawczo (tzw. farmakoterapia) albo czy należy skierować go na bardziej radykalną formę leczenia – czyli leczenie interwencyjne, na które składają się: operacja wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (popularnie nazywanych bypassami) oraz zabieg angioplastyki wieńcowej.

Najczęstsze wskazania dla wykonania koronarografii:
- u tych chorych, u których farmakoterapia jest nieskuteczna, tj. że u pacjenta nadal występują bóle wieńcowe,
- po przebytym zawale serca, jeżeli pacjentowi nadal dokuczają bóle, istotnie zmniejszyła się jego wydolność fizyczna lub kiedy zawał został zakwalifikowany jako tzw. bez załamka Q,
- w niestabilnej postaci choroby wieńcowej (bóle występują bardzo często, w tym podczas spoczynku.

Koronarografia jest przeprowadzana w warunkach szpitalnych, w wyspecjalizowanym gabinecie podobnym pod wieloma względami do sali operacyjnej. Przed rozpoczęciem badania pacjent dostaje kroplówkę, na klatkę piersiową przyklejane są zakłada się elektrody EKG (aby oceniać częstość i rytm serca podczas badania). Założony zostanie również mankiet do mierzenia ciśnienia tak by ciśnienie było mierzone co pewien czas. Chociaż pacjent nie jest usypiany do zabiegu, podaje się leki uspokajające aby ułatwić odprężenie podczas zabiegu. Następnie pacjent jest układany na plecach i okładany sterylnymi serwetami. Podczas zabiegu powinien leżeć jak najbardziej nieruchomo jak to tylko możliwe.Cewnik stosowany w tym zabiegu jest wprowadzany zwykle w okolicy pachwiny, ale może być wprowadzony też z przedramienia. Przed wprowadzeniem cewnika lekarz znieczula miejsce wkłucia miejscowym środkiem znieczulającym, podczas podawania tego środka pacjent może odczuwać pieczenie. Kiedy cewnik jest w żyle wprowadza się przez jego światło "prowadnicę" (metalowy drut), po którym następnie wprowadzana jest przez żyły do prawej komory serca plastikowa rurka. W tym momencie podłączane są urządzenia pomiarowe do cewnika i dokonywane pomiary ciśnień wewnątrz serca. Następnie podawany jest przez cewnik specjalny (widzialny na zdjęciu rentgenowskim) barwnik "kontrast". Podczas podawania kontrastu niektórzy pacjenci mają uczucie gorąca. Po podaniu kontrastu wykonywane są zdjęcia rentgenowskie serca i otaczających naczyń. Pacjent może być poproszony o głębokie oddychanie lub kasłanie przy wykonywaniu niektórych zdjęć. Całe badanie trwa kilkadziesiąt minut. Po zakończeniu badania usuwany jest cewnik i w miejsce wkłucia (pachwina lub przedramię) zakładany jest opatrunek uciskowy na ok. 15 minut. Następnie pacjent jest transportowany od specjalnego pokoju obserwacyjnego lub na swoje łóżko szpitalne. Jeżeli cewnik był wprowadzany przez pachwinę pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej przez dwie do sześciu godzin. Nie wolno zginać użytej do badania kończyny. W tym czasie pielęgniarka będzie często sprawdzała ciśnienie krwi, tętno i miejsce wprowadzenia cewnika. Leki przeciwbólowe będą stosowane w razie potrzeby, ale pewien dyskomfort będzie odczuwany w okolicy po cewniku. Początkowo po badaniu pacjent otrzymuje tylko płyny do picia. Dieta będzie wzbogacana o dodatkowe elementy w ciągu kilku godzin. Zwykle po badaniu pacjenci pozostają w szpitalu do następnego dnia i są wypisywani do domu, ale czasami mogą być wypisani tego samego dnia wieczorem po kilku godzinach obserwacji.

Pacjent jest proszony o nie jedzenie i nie picie przez co najmniej 8 godzin przed badaniem. Niektóre leki, szczególnie przeciwkrzepliwe albo rozrzedzające krew, będą czasowo wycofane przed testem. Lekarz zażąda badań krwi, prześwietlenia klatki piersiowej, EKG. Przed badaniem lekarz powinien wyjaśnić na czym polega badanie i jakie niesie ze sobą ryzyko, pacjent musi złożyć pisemną zgodę na to badanie. Ponieważ podczas badania wstrzykuje się do krwi kontrast oparty na jodynie, należy poinformować i jakiejkolwiek nadwrażliwości na jodynę (lub inny kontrast) w przeszłości. Podczas badania należy natychmiast powiedzieć lekarzowi jeśli odczuje się ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy. Aby uniknąć utraty krwi po badaniu należy unieruchomić na kilka godzin kończynę użytą do badania. Jeśli po badaniu odczuwasz jakiekolwiek osłabienie, utratę czucia lub krwawienie w kończynie poinformuj natychmiast pielęgniarkę.

Koronarografia może dostarczyć informacje jak funkcjonują naczynia wieńcowe, czy wystarczająco dobrze zaopatrują serce w krew. Dzięki badaniu można ocenić jak mięsień sercowy spełnia funkcję pompy krwi. Można też ocenić rozległość wady zastawkowej serca. Koronarografia może być również wykonane po operacji na sercu aby ocenić drożność wszczepionych bypasów. W niektórych przypadkach badanie może być wykonane w celu oceny ryzyka wystąpienia zawału serca u osoby po zawale lub ze zniszczonym mięśniem sercowym.
Gazeta.pl.zdrowie

Miałam to badanie wykonywane....i nie jest wcale takie straszne :-)

[ Dodano: 2008-11-18, 00:20 ]
Frakcję wyrzutową określa się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy spadek EF poniżej 45-50%. Frakcja wyrzutowa poniżej 20% jest jednym ze wskazań do transplantacji serca.

Ostatnio moja frakcja wyrzutowa wyniosla 68 % a zawsze było 50 ...Od kiedy zażywam lek Atacand ...moja wydolnośc bardzo się poprawiła...
Avatar użytkownika
smuklaewa
smile with me
 
Posty: 4041
Dołączył(a): 29 wrz 2006, o 23:54
Lokalizacja: krakow

Postprzez Anti.pop » 26 lis 2008, o 19:06

Fundacja Marka Kamińskiego oraz firmą ADAMED serdecznie zapraszają na BEZPŁATNE warsztaty dla młodzieży w wieku 15-25 lat pt. „Nadzieja dla serc”.

Warsztaty „Nadzieja dla serc” są całkowicie bezpłatne i dobrowolne. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, noclegu, wyżywienia oraz udziału w badaniach i zajęciach.

Terminy warsztatów:
28-29 listopada dla młodzieży z Gdańska i okolic,
5-6 grudnia dla młodzieży z Wrocławia i okolic,
16-17 stycznia dla młodzieży z Katowic i okolic,
6-7 lutego dla młodziezy z Poznania i okolic.

Przejazd uczestników na miejsce warsztatów pod opieką opiekunów z uprawnieniami.

Nocleg w Hotelu Orle, 80-680 Gdańsk - Sobieszewo
ul. Lazurowa 8


Badania zostaną wykonane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku przy współudziale specjalistów z Akademii Medycznej, Kliniki Rehabilitacji.

W trakcie dwudniowych warsztatów przeprowadzimy kompleksową ocenę medyczną pacjentów:

 szczegółowe badania laboratoryjne - morfologia krwi obwodowej, hematokryt, hemoglobina, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, transaminazy (AspAt, AlAt), elektrolity (Na, K, Ca),
o Elektrokardiogram w spoczynku (EKG),
o ECHO serca, z oceną kurczliwości, funkcji zastawek oraz ewentualnych wtórnych następstw przebytej korekcji wws,
o RTG klatki piersiowej AP,
o test wysiłkowy na bieżni wg. protokołu Bruce pod kontrolą kardiologa,
o konsultacja kardiologiczna – Dr Maciej Chojnicki,
o konsultacja kardiochirurgiczna – Dr Ireneusz Haponiuk,
o Konsultacja specjalisty rehabilitacji – Mgr Katarzyna Gierat-Haponiuk,
o indywidualnie porady i konsultacje specjalistów innych dziedzin.

 opracujemy dla uczestników warsztatów indywidualny program rehabilitacji oraz zaplanujemy bezpieczne obciążenie wysiłkiem fizycznym indywidualnie dla każdego uczestnika,

 przeprowadzimy warsztaty wsparcia psychologicznego polegające na wzmacnianiu zasobów psychicznych pozwalających uzyska wewnętrzną siłe do planowaniu i realizacji celów, naukę redukcji stresu i napięcia.

Aby wziąć udział w warsztatach należy przesłać do Fundacji wypełniony Formularz Zgłoszeniowy i przesłać go do nas:

• pocztą (FMK Al. Grunwaldzka 212, 80 -266 Gdańsk) l
• faxem (0-58 552 33 15)
• mailem (fundacja@invena.pl).

Polecam wszystkim naprawde Warto . PozdrawiamTo jest Link
Ostatnio edytowano 26 lis 2008, o 19:16 przez Anti.pop, łącznie edytowano 1 raz
Droga do sukcesu wiedzie przez optymizm -
walcz więc z pesymistycznymi nastrojami.
Avatar użytkownika
Anti.pop
Adept
 
Posty: 248
Dołączył(a): 15 paź 2006, o 20:17
Lokalizacja: Poznań

Postprzez gabriela » 26 lis 2008, o 19:13

Fantastyczna sprawa, na pewno droga młodzieży warto skorzystać!
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 11 gru 2008, o 11:23

Dzwoniłam do fundacji Kamińskiego, i owszem - mój syn został zakwalifikowany do warsztatów, zatem przez 2 dni kompleksowo przebadają jego serducho, wydolnośc itd.Fundacja pokrywa wszystkie koszty, nawet przejazd i hotel; to przykład świetnej organizacji i konkretnego działania na rzecz osób, które takie badania powinny mieć wykonane przez specjalistów.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez Anti.pop » 11 gru 2008, o 20:07

Super ze się przydało ! :)
Droga do sukcesu wiedzie przez optymizm -
walcz więc z pesymistycznymi nastrojami.
Avatar użytkownika
Anti.pop
Adept
 
Posty: 248
Dołączył(a): 15 paź 2006, o 20:17
Lokalizacja: Poznań

Następna strona

Powrót do Badania

  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość