www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Dla studenta

... czyli wszystkie podstawowe (i nie tylko) informacje o walorach stricte edukacyjnych.

Postprzez Karolina » 10 sty 2007, o 15:58

skoro mowa o szkole to mam takie pytanko. mam migrene co jakis i nie moge wtedy ruszyc sie z domu, bo roznie to przezywam <straszne bole glowy, wymioty itp> pytanie moje brzmi czy w tej sytuacji mam jakies prawa na uczelni w zwiazku z tym ze mam tego marfana, czy jestem traktowana jak zwykly smiertelnik?? jak to jest z wami - studentami??
Ostatnio edytowano 20 mar 2007, o 13:03 przez Karolina, łącznie edytowano 1 raz
"Istnieją magiczne chwile, które choć mijają niezauważone, to jednak niewidzialna Ręka Opatrzności zmienia bezpowrotnie nasz los..."
Avatar użytkownika
Karolina
Bywalec
 
Posty: 140
Dołączył(a): 15 gru 2006, o 11:27
Lokalizacja: Radom

Postprzez gabriela » 10 sty 2007, o 17:54

Na każdej uczelni funkcjonuje Biuro ds.Studentów Niepełnosprawnych, warto się w nim zarejestrować, poznać swoje prawa.Polecam Ci też stronkę http://www.zsn.agh.edu.pl/
Ogólne zasady działania BOn ( biura osób niepełnosprawnych) na uczelni to:

BON jest odpowiedzialne za organizację świadczeń specjalistycznych dla studentów niepełnosprawnych, a w szczególności za:

przygotowanie materiałów w alternatywnych formach zapisu,

zapewnienie niezbędnego sprzętu adaptacyjnego,

organizację transportu dla osób z niesprawnością narządu ruchu,

pomoc asystentów transportowych.

Szczegółowe procedury ust. 2 pkt. 2-4 regulują odrębne dokumenty.
§2
Zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach
Jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta nie pozwala na udział w zajęciach w trybie standardowym kierownik BON może proponować dziekanowi, dyrektorowi lub kierownikowi ds. studenckich zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach polegające w szczególności na:

zwiększeniu standardowo dopuszczalnej absencji;

zmianie trybu zajęć na eksternistyczny;

zmianie form sprawdzania wiedzy w trakcie trwania zajęć.

Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności studenta, kierownik BON może proponować zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności występujących jako: tłumacze języka migowego, lektorzy, stenotypiści, asystenci laboratoryjni pomagający studentom z niesprawnością rąk

W przypadku, gdy z powodu niesprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek, kierownik BON może udzielić pozwolenia na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach. W swojej opinii BON określa rodzaj urządzenia oraz okres jego użytkowania. Wzór pozwolenia stanowi załącznik nr 1.

W przypadku stosowania urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz student zobowiązany jest do uprzedniego podpisania deklaracji o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2.

O zastosowaniu rozwiązań, o których mowa w § 2 ust. 1-3 wykładowca informowany jest przez dziekana, dyrektora lub kierownika ds. studenckich.

W przypadku niemożności zrealizowania danego kursu z powodu niesprawności lub choroby studenta dziekan, dyrektor lub kierownik ds. studenckich, po uzyskaniu opinii BON, wyznaczy inne ekwiwalentne działanie polegające w szczególności na: udziale w innych zajęciach, zmianie formy odbywania praktyk.

Jeśli z powodu choroby lub niesprawności student nie zaliczy jednego przedmiotu w danym roku akademickim, zostaje on warunkowo wpisany na rok następny, bez konieczności ponoszenia opłat za realizacją zaległego przedmiotu.

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dokonywane przez Studium Wychowania Fizycznego są możliwe po uzyskaniu opinii BON.
§3
Przygotowanie materiałów w alternatywnych formach zapisu
W przypadku, gdy z powodu niesprawności student nie może korzystać z materiałów dydaktycznych w zwykłym druku, kierownik BON podejmuje decyzję o zastosowaniu alternatywnej formy zapisu.

Za alternatywne formy zapisu uważa się w szczególności: pismo brajla, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, nagranie video, zapis elektroniczny.

Student niepełnosprawny jest odpowiedzialny za zgłoszenie do BON potrzeby uzyskania materiałów z określonych zajęć w alternatywnej formie zapisu.

Wykładowca udostępni BON materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć w celu przetworzenia ich na formę alternatywną nie później niż na 3 dni robocze przed zajęciami, na których będą wykorzystywane.
§4
Zmiany trybu zdawania egzaminów
i uzyskiwania zaliczeń

Zależnie od rodzaju niepełnosprawności studenta, w celu wyrównania jego szans, BON może wnioskować o dokonanie zmiany trybu zdawania egzaminów lub uzyskiwania zaliczeń danego przedmiotu.

W ramach zmiany formy egzaminu możliwe są:

przedłużenie czasu trwania egzaminu lub zaliczenia (BON określi czas przedłużenia egzaminu),

stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne,

zastosowanie alternatywnej formy zapisu,

zamiana egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny,

włączanie do egzaminu osób trzecich, np.: tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy,

zmiana miejsca egzaminu.

Na prośbę egzaminatora BON może delegować pracownika biura w celu nadzorowania egzaminu w przedłużonym czasie.

Jeśli w danym przypadku istnieje więcej niż jedna forma alternatywna zdawania egzaminu, wyboru formy dokonuje BON.

Jeśli stan zdrowia studenta nie pozwala na zdawanie egzaminów w wyznaczonym miejscu i czasie, po potwierdzeniu tego faktu przez BON, uzgodnione zostaną zmiany w tym zakresie.

W przypadku konieczności przygotowania materiałów w alternatywnej formie zapisu egzaminator przekaże do BON materiały egzaminacyjne w zapisie elektronicznym nie później niż na 3 dni robocze przed egzaminem.

BON ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie materiałów podczas ich przetwarzania na alternatywne formy zapisu.

Prace egzaminacyjne w alternatywnej formie zapisu będą przepisywane na druk zwykły przez osobę wskazaną przez kierownika BON. W przypadku egzaminów testowych odpowiedzi będą przepisywane na standardowy kwestionariusz i dołączane do puli wszystkich prac w celu zagwarantowania anonimowości studenta.
§5
Zmiany organizacji sesji egzaminacyjnych

Jeśli niesprawność lub choroba studenta uniemożliwia realizację obciążeń przewidzianych w ramach sesji egzaminacyjnej, student może wnioskować o przesunięcie terminów rozliczenia poszczególnych przedmiotów poza okres trwania sesji.

Decyzję o przesunięciu terminów rozliczenia poszczególnych przedmiotów podejmuje dziekan, dyrektor, kierownik ds. studenckich po uzyskaniu opinii BON w tej sprawie.

Rozliczenie poszczególnych przedmiotów może być przesunięte co najwyżej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej sesji.

Przesunięcie terminów rozliczenia poszczególnych przedmiotów skutkuje wpisaniem studenta na kolejny semestr bez wpisów warunkowych pomimo braku wymaganych zaliczeń i egzaminów.

Wyznaczenie terminów egzaminów i zaliczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się na drodze ustaleń między studentem, a egzaminatorem.

O ile stan zdrowia nie pozwala studentowi na zgłoszenie się w ustalonym zgodnie z ust. 5 terminie egzaminu, po potwierdzeniu tego faktu przez BON, nieobecność traktowana jest jako usprawiedliwiona.

Nierozliczenie przedmiotów w przesuniętych terminach wyznaczonych przez dziekana, bez względu na przyczyny, skutkuje automatycznym przeniesieniem na niezaliczony rok lub semestr i koniecznością jego powtarzania.

O wprowadzonych zmianach egzaminatorzy są informowani przez dziekana, dyrektora lub kierownika ds. studenckich.
§6
Udzielanie urlopów okolicznościowych krótko-
i długoterminowych ze względu na stan zdrowia studenta

Jeżeli stan zdrowia studenta uniemożliwia realizację programu przewidzianego na dany rok albo semestr, dziekan, dyrektor lub kierownik ds. studenckich ma prawo do udzielenia urlopu okolicznościowego z przyczyn zdrowotnych.

Urlop udzielany jest na wniosek studenta po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika BON, wydanej na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej, potwierdzającej niezdolność studenta do realizacji programu studiów.

Urlop może być przedłużany na kolejne semestry, aż do momentu, gdy student jest w stanie realizować wszystkie przewidziane programem jego studiów kursy na roku, na którym się znajduje.

Student może wnioskować o prawo do zaliczania w trakcie urlopu wybranych przedmiotów. Wyboru przedmiotów i zajęć dokonuje student.

Niezaliczenie przedmiotów realizowanych w trakcie urlopu nie pociąga skutków w postaci wpisów do indeksu i umożliwia realizację przedmiotu w kolejnym semestrze.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 11 sty 2007, o 22:47

Nieważne jaką masz grupę, przysługują Ci takie prawa jak wszystkim studentm niepełnosprawnym.Podałam Ci link na AGH bo oni mają dobrze to wyklarowane na swojej stronce, ale na KAZDEJ uczelni honoruje się te prawa, dowiedz się w dziekanacie czy jest u Ciebie takie Biuro, gdyby akurat nie, to wprost zapytaj jakie prawa Ci przysługują.Musisz przedłożyć zaświadczenie o swojej niepełnosprawności, jakiekolwiek. Na jakiej uczelni studiujesz?
_________________
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez Karolina » 15 sty 2007, o 16:18

studiuje na UMCSie a wlasciwie w filii w Radomiu
"Istnieją magiczne chwile, które choć mijają niezauważone, to jednak niewidzialna Ręka Opatrzności zmienia bezpowrotnie nasz los..."
Avatar użytkownika
Karolina
Bywalec
 
Posty: 140
Dołączył(a): 15 gru 2006, o 11:27
Lokalizacja: Radom

Postprzez marta--1985 » 22 sty 2007, o 12:20

Karolina

idź do dziekanatu i dowiedz sie czy funkconuje u was pełnomocnik do spraw osób niepełnospranych,lekki sopien niepełnoisprwnosci to tez stopień wic sie liczy.jesli masz migreny to idź do neurologa i popros i zaświadczenie ze tkie bóle u ciebie wystepuja i uniemożliwiają uczestnictwo w życiu codziennym-ja tym podoben zaświadczenia załatwiam u znajomej lekarki lub prywatnie bo lekarzom niechce sie wystawiać czegoś co mogłoby nam pomóc.

ja np starajac sie o zapis na konkretne seminarium z praw człowieka musiałabym stac na wydziel od 6 razno do dyzuru o godz 11, jest to dla mnie niewykonalne wiec wczesniej udałam sie do faceta przedstawiłam sytuacje nawet bez zadnych papierów i potwierdzen i powidział ze niealeznie kiedy przyjde nawet jak lista bedzie pełna to dla mnie znajdzie sie miejse i tak było.

a na co masz wystawiony ten stopien niepełnosprawności tzn ze względu na jakie schorzenie?no ale jesli chodzi o migreny mysle ze tzw głowolog:-) musi cos naskrobać.
Avatar użytkownika
marta--1985
Profesjonalista
 
Posty: 429
Dołączył(a): 16 lis 2006, o 00:30
Lokalizacja: kuj.-pom.

Postprzez marta--1985 » 22 sty 2007, o 12:23

pozatym gabrysia wstawiła co powinna :lol: choc u mnie na UMK w dziekancie traktuja mnie jak zawalidroge jak chce cos uzyskac jako osoba niepełnosprawna bo na tak niewygladam heeh i nieraz mnie odsyłali ale jak postraszyłam ze skontaktue sie z rektorem jak tu traktuje sie osoby iepełnosprawne to zaraz stały sie milsze hehe pozatym bynajmnije u mnie na uczelini jak ma stopien niepełnosprwnosci to dostaje sie stypendium specjalne :lekki stopien 100 zł, umierakowany 175 zł a ten najwyższy to niewiem ile ale ok 225 chyba...
Avatar użytkownika
marta--1985
Profesjonalista
 
Posty: 429
Dołączył(a): 16 lis 2006, o 00:30
Lokalizacja: kuj.-pom.

Postprzez gabriela » 22 sty 2007, o 13:06

Stypendia dla niepełnosprawnych studentów mających odpowiednie orzeczenie.
Dodatkowo mogą oni otrzymać stypendium socjalne, naukowe, mieszkaniowe, na wyżywienie lub za specjalne osiągnięcia w nauce i sporcie. Szczegółowych informacji udzielają sekcje ds. studenckich wyższych uczelni lub biura pełnomocników rektorów ds. osób niepełnosprawnych.

Projekt ułatwiający osobom niepełnosprawnym zdobycie wyższego wykształcenia realizuje również PFRON. O pomoc w ramach programu Student mogą ubiegać się studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, doktoranckich, uczelni zagranicznych lub osoby odbywające staż zawodowy za granicą w ramach projektów UE, a także słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich oraz uczniowie szkół policealnych. Wnioski składa się w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby uczelni lub szkoły, w dwóch terminach: 1-28 lutego oraz 10 września - 10 października każdego roku realizacji programu.

Więcej: www.pfron.org.pl

CO OBEJMUJE TO DOFINANSOWANIE?

Opłaty za naukę, czyli czesne, zakwaterowanie (w razie studiów poza miejscem zamieszkania), dojazdy, uczestnictwo w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną lub psychiczną, zakup przedmiotów umożliwiających lub ułatwiających naukę, wyjazdy w ramach zajęć, a dla beneficjentów programów unijnych możliwe jest dofinansowanie wkładu własnego, wymaganego przez te projekty.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ŻEBY SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Konieczne jest aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz spełnienie kryterium dochodowego. Średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 120 proc. najniższego wynagrodzenia przypadającego na członka rodziny lub 150 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych lub samodzielnie gospodarujących.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez marta--1985 » 22 sty 2007, o 13:26

gabrielaewa napisał(a):Dodatkowo mogą oni otrzymać stypendium socjalne, naukowe, mieszkaniowe, na wyżywienie lub za specjalne osiągnięcia w nauce i sporcie

tak ale ta pomoc jest skierowana do wszystkich studentów w dość trudnej sytuacji materialnej, np u mnie ustalono takie progi na te stypendia ze tezba byc naprawde biednym by otrzymywac takie stupendium np socjalne
Avatar użytkownika
marta--1985
Profesjonalista
 
Posty: 429
Dołączył(a): 16 lis 2006, o 00:30
Lokalizacja: kuj.-pom.

Postprzez Amber » 25 sty 2007, o 15:23

Martuś,moja Olka ma lekki stopień niepełnosprawności,to też może ubiegać sie o stypendium specjalne-przyznali jej w ub.roku na stałe,aha ma rentę socjalną z Zusu-to już chyba nie może się ubiegać o to?,teraz będzie musiała dojeżdżać do Poznania lub Wrocławia albo łodzi,gdyż u nas nie ma studiów dziennych magisterskich :-/
Amber
Specjalista
 
Posty: 508
Dołączył(a): 4 sty 2007, o 11:18
Lokalizacja: miasto

Postprzez marta--1985 » 27 sty 2007, o 10:48

beata

beata napisał(a):to też może ubiegać sie o stypendium specjalne-przyznali jej w ub.roku na stałe

ale co przyznali jej na stałe? rente czy stupendium? bo niezrozumiałam...heheh

beata napisał(a):aha ma rentę socjalną z Zusu-to już chyba nie może się ubiegać o to?,

ja tez mam rente i chyba te zsocjalna na stałe:-) i jasne ze moze sie ubiegac o styppednium specjalne bo ono niezaley od niczego, od dochodów ani niczego to jest poprostu jej prawo ze wzgledu na stopieb niepełnosprawności ale wysokośc tego stypendium ustala rektor.ale niewiem czy etraz nie za późno by składac papiery bo u nas jakiekolwiek stypendia załatwia se w pańdzierniku i listopadzie ,ale mówie niech zapyta w dziekanacie czy jest ktos od niepełnosprawnych i do niego sie uda a jak nie to niech zapyta w dziekanacie o stypendai specjalne dla niepełnosprawnych i jak wyglada to z lekkim stopniem niepełnosprawności.

beata napisał(a):teraz będzie musiała dojeżdżać do Poznania lub Wrocławia albo łodzi,gdyż u nas nie ma studiów dziennych magisterskich

to ona co teraz konczy licencjata zaocznie? i od pazdziernika na dzienne?hm bo u nas to sypednium tez niezalezy od tego czy jestes na dziennych czy zaocznych,wazne ze masz orzeczenie.
Avatar użytkownika
marta--1985
Profesjonalista
 
Posty: 429
Dołączył(a): 16 lis 2006, o 00:30
Lokalizacja: kuj.-pom.

Postprzez Aqua » 31 sty 2007, o 12:16

Te informacje bardzo mi się przydadzą, choc moja córka ma maturę w przyszłym roku :-D
Obrazek~*~ Kto nie ma odwagi do marzeń,
nie będzie miał siły do walki ~*~
Avatar użytkownika
Aqua
Bywalec
 
Posty: 111
Dołączył(a): 9 sty 2007, o 19:52
Lokalizacja: Nysa

Postprzez gabriela » 20 mar 2007, o 12:57

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza osoby niepełnosprawne na studia podyplomowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Skierowane są one do osób posiadających wyższe wykształcenie, będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego.
Dofinansowanie dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80% - koszt rocznych studiów podyplomowych to 940 zł
Natomiast dla zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach przy dofinansowaniu 60 % - cena studiów wynosi 1880 zł.

Oferta obejmuje studia podyplomowe z zakresu:
Menedżer Jakości
Menedżer Projektu
Zarządzanie i Finanse Firmy
Zarządzanie Potencjałem Pracowników

Preferencyjne warunki dla osób niepełnosprawnych
Poza dofinansowaniem z EFS Uczelnia zapewnia słuchaczom:
opiekę asystenta
zwrot kosztów podróży i dojazdów
bezpłatne noclegi i catering w czasie zajęć.

Realizując program „Uczelnia otwarta” Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przystosowała swój budynek oraz wynajmowane pomieszczenia do potrzeb studentów niepełnosprawnych, także poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rekrutacja i organizacja zajęć:
Studia będą trwały 9 miesięcy, od kwietnia 2007 r. do stycznia 2008 r. (sierpień - przerwa wakacyjna). Program każdego kierunku studiów (170 godz.) będzie realizowany podczas
9 zjazdów odbywających się raz w miesiącu: w piątki po południu w godz. 16.00 - 21.00 oraz w soboty i niedziele od 9.00 - 16.00.
Zajęcia będą odbywać się w budynkach WSB i w wynajmowanych salach w centrum Poznania. Jeden ze zjazdów będzie miął charakter wyjazdowy - zajęcia (integracyjne i gra menedżerska) będą odbywały w ośrodku szkoleniowym poza Poznaniem.
Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzyma komplet materiałów dydaktycznych, a po ukończeniu studiów - świadectwo oraz zaświadczenie uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja trwa do 30 marca 2007, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: www.efs.pl/kadry_wielkopolska
oraz
Dział Studiów Podyplomowych WSB w Poznaniu
tel.: 061 655 33 50, 061 655 33 67
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 20 mar 2007, o 13:01

Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie zaprasza studentów niepełnosprawnych na letnie praktyki 2007

Praktyki w Motoroli organizowane są już po raz szósty. W tym roku firma pragnie zachęcić studentów niepełnosprawnych do aplikowania na praktyki letnie w okresie lipiec-sierpień 2007.

Jeśli jesteś studentem III, IV lub V roku pomyśl o praktykach na wakacje!

Co należy zrobić:
wysłać swoje CV oraz list motywacyjny na adres praktyki@motorola.com z dopiskiem w tytule maila „PRAKTYKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
zdać techniczny test wiedzy

Firma oferuje:
atrakcyjne wynagrodzenie
miłą atmosferę
pracę nad ciekawymi projektami
znakomicie dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych siedzibę Motoroli
możliwość dostosowania praktyki do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
specjalnie dla studentów niepełnosprawnych – możliwość indywidualnego podejścia do testów technicznych

Zapraszamy do aplikowania na następujące profile praktyk:
C/C++
Java
C++/Java
Web & Databases
Quality
Perl & ShellScript
Hardware & Electronics
C#
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 20 lis 2007, o 22:42

"Polska": Niepełnosprawny z asystentem

Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na opłacanego z budżetu państwa asystenta, który pomoże im sporządzać notatki z wykładów, wypożyczać książki z biblioteki, a także dojechać na uczelnię - czytamy w dzienniku "Polska".

Pierwsze w historii dotacje na kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnych otrzymały już niemal wszystkie publiczne uczelnie w kraju. Do rozdysponowania było 41 mln zł. Największe dotacje otrzymały Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Śląski. Przekazano im z budżetu państwa na ten cel od ponad 1 mln do 2 mln zł.

"Mogą wydać te środki według własnego uznania na szeroko pojęte kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych. Muszą tylko pamiętać, że te pieniądze nie służą do zakupu środków trwałych o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł" - mówi dyrektor Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Pakuła.

Asystentura jest odpłatna. Każda osoba, która zgodzi się pomagać studentowi niepełnosprawnemu, otrzyma od 6 do 10 zł brutto za godzinę. W miesiącu może więc dorobić kilkaset złotych - podaje gazeta.

Na konto Uniwersytetu Śląskiego trafiło z tego tytułu 1,165 mln zł. "Studiuje u nas około pięciuset osób z różną niepełnosprawnością. Są niewidomi, niedowidzący, niesłyszący, osoby z niedowładem kończyn. Każdy z nich ma szansę na dodatkową pomoc. Wystarczy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności" - zapewnia pełnomocnik ds. studenckich śląskiej uczelni Anna Wandzel.

Zatrudnianie asystentów to tylko jeden ze sposobów wydawania otrzymanych z budżetu pieniędzy. Z tej samej puli uczelnie mogą zakupić niepełnosprawnym oprogramowanie udźwiękawiające, komputery i laptopy, specjalne skanery w kształcie długopisu, odtwarzacze przenośne do odczytu książek mówionych. Przydadzą się one niepełnosprawnym żakom na czas studiów.

Źródło: PAP
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez resa » 14 sty 2008, o 16:04

Nowe możliwości dla niepełnosprawnych studentów - internetowe uczelnie i kierunki internetowe

Internet to nowe źródło do zdobywania wiedzy i pokonywania wszelkich barier, z którymi na co dzień mogą spotkać się osoby niepełnosprawne. Na całym świecie coraz większą popularność zyskuje e-learning - nowa metoda zdobywania wiedzy i umiejętności, która znacznie obniża koszty kształcenia oraz ułatwia dostęp do edukacji. Studia przez internet nie wymagają bowiem czasochłonnych i kosztownych dojazdów, uczestniczenia w zajęciach w określonych godzinach. Osoby niepełnosprawne mają też często problemy z podjęciem studiów w tradycyjnym systemie. Z myślą o takich właśnie osobach powołano do życia Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW), będący wspólnym projektem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Siłą studiów przez Internet jest ich mobilny charakter. Mimo że zajęcia prowadzone są w przestrzeni wirtualnej, studenci nie są jednak pozostawieni sami sobie. Nad ich postępami w nauce czuwają nauczyciele akademiccy, którzy nadzorują prawidłowy przebieg zajęć dydaktycznych. Studia na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym oznaczają więc aktywny udział w dyskusjach oraz rozwiązywanie zadań i problemów wspólnie z innymi studentami. Program nauki jest taki sam jak w tradycyjnym systemie. Jego uwieńczeniem jest obrona pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. Zarówno egzaminy kończące semestr, jak i obrona dyplomu mają na razie tradycyjną formę. Studenci przystępują do nich w siedzibie uczelni, bezpośrednio przed wykładowcą. Studenci wirtualni mają również takie same prawa jak ich koledzy studiujący na tradycyjnych uczelniach państwowych i niepaństwowych. Otrzymują indeks oraz legitymację studencką, mogą ubiegać się o stypendia oraz kredyty studenckie, mają również możliwość studiowania w ramach indywidualnego toku studiów.
Studia wirtualne dają również możliwość studiowania na zagranicznej uczelni bez konieczności wyjazdu. Uczelnie te oferują możliwość studiowania on-line na niemal wszystkich kierunkach, co dodatkowo pomaga poprawić swoje umiejętności językowe. Materiały dla studentów zazwyczaj są pisane w języku angielskim, ale zdarza się, że poza angielskim wymagana jest też znajomość języka ojczystego kraju, w którym znajduje się uczelnia. Wybierając wirtualne studia zagraniczne trzeba jednak zwrócić uwagę na sposób egzaminowania. Na niektórych uczelniach, np. w Dublin City University, wymaga się przyjazdu na egzaminy i zaliczenia.

na podst. wiadomości z Education World oraz Dziennik. pl
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Następna strona

Powrót do Edukacja

  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość