www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Dofinansowanie do nauki

... czyli wszystkie podstawowe (i nie tylko) informacje o walorach stricte edukacyjnych.

Postprzez gabriela » 7 wrz 2009, o 16:51

PFRON przyjmuje wnioski "Student II" i "Uczeń na wsi"
źródło - niepełnosprawni.pl

Od 10 września do 10 października można składać do PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Student II", a do 30 września – do programu "Uczeń na wsi".

Do programu "Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" mogą przystąpić osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które są: studentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz doktoranckich (lub mają wszczęty przewód doktorski), słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, studentami uczelni zagranicznych lub studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów UE, a także uczniami szkół policealnych.

W ramach programu mogą oni otrzymać pomoc w formie stypendium specjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce oraz dofinansowanie do kosztów nauki, tzn. czesnego, zakwaterowania – jeśli student uczy się poza miejscem zamieszkania, dojazdów, dostępu do internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych, zakupu przedmiotów ułatwiających naukę (np. programy komputerowe, pamięć przenośna USB itp.) i wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Wnioski o dofinansowanie przyznawane z programu "Student II" należy składać w oddziałach PFRON. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od sytuacji majątkowej wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę i sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samodzielnie lub wspólnie z rodziną).

Z kolei z programu "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko–wiejskie" mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych), którzy mieszkają na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców oraz posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku nieletnich uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje w tym programie: zakup przedmiotów ułatwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych (także wakacyjne obozy i kolonie) dostęp do internetu (bez zakupu komputerów), kursy doszkalające w zakresie programów nauczania oraz kursy językowe (w niektórych wypadkach – włącznie z kosztami dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą dodatkowo otrzymać dofinansowanie do czesnego, zakwaterowania i dojazdów do szkoły.

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia z niepełnosprawnością należy składać w gminie właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania ucznia. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie nie może przekroczyć: dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – 2 tys. zł w ciągu jednego roku szkolnego, dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – 3 tys. zł, a dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który płaci czesne – 4 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat programów – -->>TUTAJ
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 17 wrz 2010, o 09:32

STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” - Procedury, formularze, terminy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej PFRON wprowadzone zostały zmiany do programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON zmian przyjęte zostały przez Zarząd PFRON zmodyfikowane Procedury realizacji programu.

Program „STUDENT II” (czytaj) wraz z procedurami realizacji programu (czytaj) umieszczony jest na stronie internetowej PFRON w zakładce „Programy i zadania PFRON”. Procedury realizacji programu zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, formularz wniosku o dofinansowanie kosztów nauki oraz informacje o dokumentach wymaganych do wniosku.

Jednocześnie PFRON informuje, iż został przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011 składane są w terminie od 20 września 2010 roku do 15 października 2010 roku.

Wnioski o dofinansowanie składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).

Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.

STUDENT II- PFRON
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 18 cze 2011, o 15:56

Nawet 390 zł dofinansowania do zakupu podręczników

Od 180 zł do 390 zł wyniesie w tym roku dofinansowanie dla rodzica do zakupu podręczników. Warunkiem otrzymania pomocy będzie m.in. złożenie wniosku w terminie wyznaczonym przez gminę.
94 mln zł przeznaczy w tym roku rząd na realizację programu Wyprawka szkolna. Osoby uprawnione do takiego wsparcia oraz jego wysokość określa wchodzące dziś w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. nr 111, poz. 652).

Przewiduje ono, że w związku z rozpoczynającym się 1 września nowym rokiem szkolnym o dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum oraz odpowiednich klas szkół artystycznych. Z programu będą mogły skorzystać tylko te rodziny, w których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej (351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie). W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie otrzymają też rodzice o wyższych dochodach, ale liczba uczniów, którzy otrzymają pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 10 proc. ogólnej liczby dzieci objętych programem w gminie.

Ponadto dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymają też dzieci niepełnosprawne bez względu na rodzaj szkoły i klasy, w której rozpoczynają naukę.

– W ich przypadku nie są też brane pod uwagę dochody rodziny. Potrzebne jest natomiast orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego spełniające wymagania wskazane w rozporządzeniu
– mówi Mariola Nowak z wydziału edukacji, kultury i zdrowia Urzędu Miasta w Pabianicach.

Przepisy uzależniają wysokość dofinansowania od klasy, w której rozpoczynana jest nauka. Na przykład dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej wynosi ono 180 zł, a dla ucznia III klasy gimnazjum – 325 zł. Najwyższą pomoc – 390 zł – może otrzymać dziecko niepełnosprawne uczące się w liceum ogólnokształcącym.

Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic musi złożyć wniosek i dołączyć do niego zaświadczenie o dochodach w szkole, do której będzie uczęszczać dziecko. Termin składania wniosków jest wyznaczany odrębnie przez każdą gminę. Z reguły rodzice mogą je składać przez całe wakacje, do początku września.

Z kolei we wrześniu będą mogli otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (o ile spełniają kryteria jego przyznania).

515 tys. uczniów jest uprawnionych w tym roku do skorzystania z programu Wyprawka szkolna

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez AniaB » 14 lip 2011, o 20:37

Składajcie, składajcie wnioski o wyprawkę, choćby z powodu posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego! Ograniczenia są jeśli chodzi o orzeczenie o niepełnosprawności. Tutaj chodzi o ucznia słabo widzącego (niedowidzącego), niesłyszącego (słabo słyszącego, niedosłyszącego), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Orzeczenia powinny być wydane przez PUBLICZNĄ poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

W tamtym roku sama musiałam dzwonić do ponad 40 rodziców i namawiać, aby składali wnioski bo należy im się kasa jak nic. Z racji tego, że mamy uczniów niepełnosprawnych sporo w szkole (szkoła z oddziałami integracyjnymi), roboty było, ale czego się nei robi dla dzieciaczków......
AniaB
Bywalec
 
Posty: 105
Dołączył(a): 15 lut 2008, o 14:24
Lokalizacja: Giżycko

Postprzez gabriela » 22 sie 2011, o 08:56

By otrzymać dofinansowanie z tytułu "Wyprawki szkolnej" - w przypadku dziecka niepełnosprawnego wystarczy orzeczenie i faktura za książki, zeszyty - złożone do 5 września w sekretariacie szkoły. W przypadku dzieci bez orzeczenia, jest potrzebny wniosek i dochód nie przekraczający 351 zł.netto na osobę w rodzinie. Ten wniosek również składa się w szkole do której uczęszcza dziecko.
Ja na razie wydałam 390 zł na podręczniki :cry: , a jeszcze plecak, zeszyty i inne pierdołki. Straszne.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez AniaB » 22 sie 2011, o 11:42

gabriela napisał(a):w przypadku dziecka niepełnosprawnego wystarczy orzeczenie i faktura za książki, zeszyty


Gabrysiu, jeśli chodzi o "wyprawkę szkolną", na którą wniosek składa się w szkole, to przedkłada się fakturę imienną tylko i wyłącznie za podręczniki. Faktury za zeszyty i przybory szkolne oraz odzież i obuwie sportowe niezbędne na lekcje wychowania fizycznego można składać wraz z wnioskiem do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy jako "stypendium socjalne". To są dwie różne sprawy i wszędzie potrzebne są oryginały faktur, nie paragonów z kas fiskalnych.

I jest jeszcze jeden haczyk: każdą fakturę można wykorzystać tylko RAZ. Znaczy to, że za fakturę za podręczniki złożoną w szkole o wyprawkę nie mogą być wypłacone pieniążi również w urzędzie jako stypendium socjalne. Rodzic musi wybrać czy fakturę za podręczniki złożyć do szkoły o wyprawkę czy do urzędu o stypendium :-> Chybaże wartość faktury jest większa niż kwota dofinansowania to mogą wypłącić różnicę.
AniaB
Bywalec
 
Posty: 105
Dołączył(a): 15 lut 2008, o 14:24
Lokalizacja: Giżycko

Postprzez gabriela » 23 sie 2011, o 08:42

Dziekuję Aniu za dokładne info ;-) Powiedz jeszcze, czy ta faktura za podręczniki musi wyszczególniać tytuły tych podręczników?
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez AniaB » 29 sie 2011, o 09:19

Tak Gabrysiu, na fakturze muszą być wymienione podręczniki i dokładnie musi być napisane, że są to podręczniki do danej klasy. Jeśli chodzi o podręczniki do klas 1-3 szkoły podstawowej to raczej są one teraz w zestawach, jedynie oddzielnie kupuje się podręczniki do języków obcych i religii. Natomiast jeśli chodzi o wyższe klasy to muszą być wymienione wszystkie podręczniki oddzielnie. Księgarnie już wiedzą raczej, że te rachunki są potrzebne ludziom do wyprawki lub stypendium, więc nie robią problemów, a jak je wystawiają to komputer już sam generuje tytuły zgodnie z ich ewidencją w magazynie księgarni. Faktury składa się ORYGINAŁY, nie kopie, ksero czy w innej formie!

Jeśli mogę coś jeszcze podpowiedzieć, to można składać wnioski o wyprawkę szkolną nie tylko z kryterium dochodowego (351zł/os) lub z tytułu posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci niedowidzące, niedosłyszące, upośledzenie w stopniu lekkim, niepełnosprawność sprzężona). Można jeszcze złożyć wniosek z kryterium pozadochodowego (uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum - 10% uczniów), powołując się na art.7 ustawy o pomocy społecznej, czyli wybierając jeden z podpunktów tego artykułu:
"Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej."

Zaznaczam, że rodzina jest traktowana jako wielodzietna już od 3 dziecka!

"Na podstawie art. 90u ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 2. 6. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

180,- zł
- dla uczniów klas I – III szkół podstawowych,
- dla uczniów klas I – III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I – III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I – III ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia,

325,- zł
- dla uczniów klas III gimnazjów,
- dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I – III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I – III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV – VI ogólnokształcących szkół baletowych,

210,- zł
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,

315,- zł
- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,


390,- zł
- dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych,
z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych."


Przy czym uczniowie niepełnosprawni to Ci, którzy są wymienieni wcześniej (niedowidzący, niedosłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, niepełnosprawność sprzężona).

Aaaa i jeszcze jedno, wnioski w sekretariacie szkoły można składać nie do 5 a do 9 września!
AniaB
Bywalec
 
Posty: 105
Dołączył(a): 15 lut 2008, o 14:24
Lokalizacja: Giżycko

Postprzez gabriela » 2 wrz 2011, o 13:29

AniaB napisał(a):z tytułu posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci niedowidzące, niedosłyszące, upośledzenie w stopniu lekkim, niepełnosprawność sprzężona).
A co, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności z powodu jednego z wymienionych, lecz na orzeczeniu nie ma wzmianki o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy w takim wypadku można złożyć wniosek?
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez AniaB » 2 wrz 2011, o 17:02

gabriela napisał(a):A co, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności z powodu jednego z wymienionych, lecz na orzeczeniu nie ma wzmianki o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy w takim wypadku można złożyć wniosek?


"ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
(Dz. U. z dnia 31 maja 2011 r.)


Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
.....
§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanych dalej "szkołą".
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:
1) słabo widzącym,
2) niesłyszącym,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych, zwanych dalej "szkołą"."

Niestety w kwestiach finansowych, zwłaszcza jeśli chodzi o dyscyplinę finansów publicznych, władze wyższe każą nam być bezwzględnymi formalistami. W związku z tym, jeśli w Rozporządzeniu jest mowa o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego to tak właśnie ma być. Dzwoniłam osobiście do Ministerstwa z pytaniem o orzeczenie o niepełnosprawności i niestety Rozporządzenie bardzo wyraźnie to reguluje.

Pojawiło się też pytanie czy ten właśnie punkt rozporządzenia można interpretować w ten sposób, że chodzi o dzieci słabo widzące, niesłyszące, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz jako oddzielny punkt posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Możnaby było wówczas składać wnioski z orzeczeniem bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Okazuje się, że nie. Ministerstwo wyraźnie mnie poinformowało, że jasno są sprecyzowane niepełnosprawności, a do tego chodzi konkretnie o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię a nie o orzeczenie o niepełnosprawności. Chodzi tu dokładnie o wsparcie i pomoc w zakupie specjalistycznych pomocy dydaktycznych w formie specjalistycznych książek dla dzieci niedowidzących lub niedosłyszących, a do tego muszą być zalecenia w orzeczeniu. Nie każde dziecko niepełnosprawne musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniami.
AniaB
Bywalec
 
Posty: 105
Dołączył(a): 15 lut 2008, o 14:24
Lokalizacja: Giżycko

Postprzez gabriela » 2 wrz 2011, o 21:02

Dziękuję Aniu za wyczerpujące info. Decyzja Ministerstwa nie jest sprawiedliwa moim zdaniem wobec dzieci niepełnosprawnych, które z Poradni nie mają zaleceń kształcenia specjalistycznego, choć jest oczywiste, że każde dziecko z jakąś dysfunkcją organizmu wymaga zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych, by w ogóle funkcjonowało czy rehabilitowało się. No, ale trudno.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa


Powrót do Edukacja

  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość